Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magneter och motorer

Skapad 2017-06-15 14:38 i Slottsvångsskolan Helsingborg
NTA-temat Magneter och motorer.
Grundskola 6 Fysik Teknik
Visste du att vi är beroende av magneter? De finns överallt omkring oss och gör att vårt samhälle kan fungera! Ja, hela jorden är faktiskt en stor magnet...

Innehåll

Mål

När du är klar med arbetsområdet ska du kunna:

 • Genomföra undersökningar med magneter, elektromagneter.
 • Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur magnetism och elektromagnetism kan användas i hemmet, samhället och naturen.
 • Berätta hur föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneter är uppbyggda för att fungera. Berätta hur de förändrats över tid. 

Bedömning

Under arbetet kommer det bedömas om du:

 • Gör undersökningar av magneters, elektromagneters egenskaper och styrka. Planerar vissa undersökningar själv och ställer bra frågor.
 • Jämför egna och andras undersökningsresultat och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras
 • Dokumenterar dina undersökningar i text och bild
 • Ger exempel på och beskriver magnetism, elektromagnetism med användning av begreppen attrahera, repellera, permanentmagnet, magnetiskt fält, magnetisk kraft och elektromagnetiskt fält.
 • Berättar om magneters och elektromagneters egenskaper
 • Beskriver och ger exempel på hur några föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneter är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att den ska fungera
 • Berättar hur föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneter förändrats över tid

Undervisning

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

 • Undersöka magneters egenskaper utifrån begreppen attrahera och repellera
 • Undersöka hur magneter kan användas för att avgöra om andra föremål är magnetiska eller inte
 • Undersöka vad ett magnetiskt fält är och hur magneter kan användas för att upptäcka dessa
 • Mäta en magnets styrka och hur den kan varieras
 • Undersöka hur elektriska kretsar ger upphov till ett magnetfält
 • Tillverka en elektromagnet och diskutera hur elektromagneter kan användas i elektrisk utrustning
 • Undersöka hur elektrisk ström kan få magneter att rotera
 • Läsa om och diskutera användning av magneter i hemmet, samhället och naturen och vad upptäckten av magnetism och elektromagnetism innebär för våra liv.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Tk
Magneter och motorer

F
E
C
A
Genomföra undersökningarna
Du genomför undersökningarna och kan formulera egna frågor
 • Fy  A 6
Nivån för E ännu inte nådd
Du genomför undersökningarna med mycket stöd.
Du genomför undersökningarna med lite stöd och kan formulera någon fråga.
Du genomför undersökningarna självständigt och kan formulera många egna frågor.
Utrustning
Du använder utrustningen på rätt sätt.
 • Fy  A 6
Nivån för E ännu inte nådd
Du kan med stöd använda utrustningen på rätt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och kommer på egna lösningar.
Förbättringar
Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och jämför med andras undersökningar.
 • Fy  A 6
Nivån för E ännu inte nådd
Du kan tillsammans med läraren komma fram till förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan på egen hand komma fram till något förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan på egen hand komma fram till flera förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du jämför med andras undersökningar och diskuterar skillnader.
Dokumentation
Du gör dokumentationer av dina undersökningar, t.ex. genom att göra skisser, ritningar och tabeller.
 • Fy  A 6
Nivån för E ännu inte nådd
Du kan med stöd göra dokumentationer av dina undersökningar.
Du kan självständigt göra dokumentationer som är tydliga och lätta för andra att förstå.
Du gör självständigt dokumentationer och kan t.ex. beskriva en undersökning med text och bild så någon annan kan göra om den.
Använda begrepp
Du kan förklara resultaten och använder tekniska och fysikaliska begrepp (t.ex. attrahera, repellera, permanentmagnet, magnetiskt fält, magnetisk kraft, elektromagnetiskt fält, rotation och elektricitet).
 • Fy  A 6
Nivån för E ännu inte nådd
Du kan förklara vissa tekniska och fysikaliska begrepp.
Du använder vissa tekniska och fysikaliska begrepp när du förklarar resultaten.
Du använder ofta tekniska och fysikaliska begrepp när du förklarar dina resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: