Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2017-06-16 05:43 i Långåsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 2 Engelska
Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Vi arbetar med engelska på olika sätt för att eleverna ska känna lust och glädje att lära. Eleverna ska under åk 2 få möjlighet att utveckla förmågan att förstå och använda sig av enkel engelska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att 
-förstå enkel talad engelska
-på ett enkelt sätt formulera dig muntligt på engelska
-läsa och förstå vardagliga ord. 

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna 
-förstå enkla ord och uppmaningar och visar det genom att t ex utföra dem.
-delta i sånger, ramsor och lekar och använder då den engelska du lärt dig.
-hälsa på engelska och presentera dig själv muntligt ( t ex namn, ålder, familj, intresse)
-räkneord upp till 10 (beroende på förkunskaper utöka talområdet)
-med stöd av bilder och föremål namnge t ex färger, djur,  kroppsdelar, frukter, klassrumsord mm. 

Undervisning och arbetsformer

För att utveckla dina kunskaper och förmågor i engelska ska vi arbeta med det här på lektionerna: 

-sjunga sånger
-lära oss ramsor 
-göra lekar, spela spel
-enkelt muntligt berätta om oss själva 
-bygga upp ordförrådet genom olika teman, t ex hälsningsfraser, räkneord, färger, djur, kroppsdelar, frukter. 
-titta på filmer med enkelt engelskt tal. 
-lyssna på sagor
-arbeta med ordkort och bilder för att träna på att läsa och uttala. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: