Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Stödtecken och nilbilder

Skapad 2017-06-16 10:22 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Förskola
Nilbilder och stödtecken fungerar som ett verktyg för att öka språkförståelsen och ordförrådet. När vi arbetar på detta sättet blir inlärningen av språket effektivare.

Innehåll

BAKGRUND

Vi vill utöka barnens språkförståelse och ordförråd.

MÅL

Syftet är att ge barnen ett verktyg för kommunikation och språkutveckling. 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi använder nilbilder dagligen. Med hjälp av nilbilder visar vi barnen vad vi har gjort och vad vi ska göra under dagen.

DOKUMENTATION

Vi använder unikum och väggdokumentaion för att synliggöra.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi ser att barnen har fått ett större ordförråd och språkförståelse. Barnen har lärt sig att använda stödtecken med hjälp av nilbilderna.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: