Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola,, körsbär 17/18Pedagogisk planering - Lek

Skapad 2017-06-16 11:42 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet lek. Leken är viktigt för barns utveckling och lärande. Verksamheten arbetar med lekbaserad undervisning som grund.

Innehåll

Varför väljer vi detta område? Vad är syftet med arbetet?
Utveckla barnens sociala kompetens och förmåga att samarbeta. Utveckla gemenskap, sociala koder, turordning, fantasi, kommunikation och verklighetsuppfattning. 

 

Hur ser det ut idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper och erfarenheter har barnen idag?

krocka o köra fort med bilar, lek i lägenhet, läsa och bläddra i böcker, bygga, rasera, playmobil, bollar

 

 

Vilka mål har vi med arbetet? Vad vill vi uppnå? Beskriv önskat nyläge.

att hitta strategier för att barn ska få leka i lugn och i harmoni utan störningar, för bästa möjliga lärande och utveckling,

 

Strategier. Hur ska vi uppnå målen? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

indelning i grupper

närvarande och vägledande pedagoger

anordna lite fler styrda lekaktiviteter

presentera material

 

Konkreta aktiviteter. Vad ska vi göra? När ska det vara klart? (De olika delarna i det pedagogiska årshjulet kopplat till området)

 • leklådor
 • gemensamma styrda lekar

 

Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Hur ska det synliggöras? För vem ska det synliggöras?

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under aktiviteterna.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjlighet att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: