Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, körsbär 17/18, Pedagogisk planering - Sång och musik

Skapad 2017-06-16 12:06 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Sång och musik.

Innehåll

Varför väljer vi detta område? Vad är syftet med arbetet?

 Vi vill att barnen ska få erfara olika sätt att uttrycka sig och använda alla sina sinnen på ett lustfyllt sätt och ha roligt tillsammans. Arbeta med barnens mod, känslor, koordination, kroppsuppfattning, språk, rytm, taktkänsla genom sång och musik.

 

Hur ser det ut idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper och erfarenheter har barnen idag?

våra barn är mycket intresserade av att få dansa till musik, att sjunga och röra sig rytmiskt, att visuellt se andra dansa och härmar rörelser etc

 

Vilka mål har vi med arbetet? Vad vill vi uppnå? Beskriv önskat nyläge.

få utlopp för sitt rörelsebehov, att koppla rörelse till musik till flera av sinnena, syn, hörsel, känsel, språkutvecklande, taktkänsla, skapa ljud

 

Strategier. Hur ska vi uppnå målen? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

sång och musik grupper - både stora och små grupper

lyssna till olika slags musik

 

Konkreta aktiviteter. Vad ska vi göra? När ska det vara klart? (De olika delarna i det pedagogiska årshjulet kopplat till området)

 • musik på olika språk
 • skapa instrument
 • sångsamlingar
 • sångpåsar
 • instrumentpåsar

 

Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Hur ska det synliggöras? För vem ska det synliggöras?

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under aktiviteterna.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjlighet att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: