Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, körsbär 17/18, Pedagogisk planering - Teknik

Skapad 2017-06-16 12:48 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Teknik.

Innehåll

Varför väljer vi detta område? Vad är syftet med arbetet?

Barnen skall få en ökad förståelse och olika erfarenheter för vad teknik och konstruktion är. Barnen ska få erfara olika experiment och ställa hypoteser och försöka dra slutsatser i teknik i förskolans vardag.  

 

Hur ser det ut idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper och erfarenheter har barnen idag?

Intresserade av vatten, att det kommer vatten ur kranen och att det sprutar vatten när man trycker handen upp mot vattenmynningen

 

Vilka mål har vi med arbetet? Vad vill vi uppnå? Beskriv önskat nyläge.

att barn ska bli intresserade av material som finns i vardagen då allt runt oss är teknik

 

Strategier. Hur ska vi uppnå målen? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

låta barnen känna, smaka, lukta, leka, bygga och utforska

hypotetiska frågeställningar 

 

Konkreta aktiviteter. Vad ska vi göra? När ska det vara klart? (De olika delarna i det pedagogiska årshjulet kopplat till området)

 • Bygg och konstruktion
 • Vattenlekar/utforska vatten på olika sätt

 

Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Hur ska det synliggöras? För vem ska det synliggöras?

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under aktiviteterna.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjlighet att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: