Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2017-06-16 12:51 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Du kommer att lära dig vardagsnära ord och fraser i tal och säng.
Grundskola 2 – 3 Engelska
Ni kommer under året få både prata,lyssna och skriva mer på engelska. Detta kommer vi lära oss genom både sånger, ramsor, filmer, böcker och att bara få kommunicera med varandra.

Innehåll

Syfte - Varför?

 • Förstå enkel talad engelska och enklare texter.
 • Göra sig förstådd i enkelt tal och i enkel skrift.
 • Använda olika strategier för att få fram ditt budskap.

Centralt innehåll - Vad?

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi kommer att arbeta med olika arbetssätt och arbetsformer för att nå målen ovan.

Elevens utvärdering - Hur har det gått?

Vad har du lärt dig?

På vilket sätt har du tagit ansvar för dina studier?

Vad vill du bli bättre på?

Vad vill du ha hjälp med i fortsättningen?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska år 3

Engelska

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
LYSSNA
Du ska ha förmågan att förstå en enkel text och en beskrivning .T.ex The book is blue. What's your name? My name is...
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag kan utföra enkla uppmaningar t.ex. "Go to the door." "Sit down." "Come here please."
Jag förstår en enkel text och en beskrivning. T.ex The book is blue. What's your name? My name is...
Jag förstår talad engelska i kända situationer t. ex när någon berättar om sin familj.
TALA
Du ska ha förmågan att ge en enkel presentation av dig själv, din familj och mina intressen. Du ska ha förmågan att beskriva något t.ex ett föremål.
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag kan förstå, uttala och använda enkla fraser t.ex "My name is."
Jag kan ge en enkel presentation av mig själv, min familj och mina intressen. Jag kan beskriva ett föremål.
Jag kan uttrycka vad man tycker om och vad man inte tycker om. Jag kan med egna ord återberätta egna upplevelser. Jag kan enkelt motivera mina åsikter. Jag kan beskriva t.ex en person eller ett djur.
SAMTALA
Du ska ha förmågan att våga prata i enkla samtal t.ex. om var man bor. Du ska ha förmågan att våga ställa enkla frågor.
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag kan prata med andra t.ex. "Whats your name?" Jag kan använda enstaka ord. jag kan använda Yes/No för att visa att jag förstår eller använda kroppsspråk eller tecken när orden inte räcker till.
Jag vågar prata i enkla samtal t.ex. om var man bor. Jag vågar ställa enkla frågor.
Jag kan delta i en enklare diskussion och kan uttrycka min åsikt. När jag fattas ord försöker jag komma på andra sätt att säga det med andra ord på engelska.
LÄSA
Du ska ha förmågan att läsa enkla dialoger med rätt intonation och uttal. Du ska ha förmågan att våga läsa en text där inte alla ord är kända.
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag kan läsa enkla fraser t.ex "A yellow ball". Jag kan läsa och följa enkla uppmaningar t.ex. "Colour the car black and white". Jag kan läsa enkla skyltar t.ex. Push, Pull, Exit.
Jag kan läsa enkla dialoger med rätt tonfall och uttal. Jag vågar läsa en text där inte alla ord är kända.
Jag kan tillgodogöra mig innehållet i olika sorters texter t. ex. fakta och skönlitteratur.
SKRIVA
Du ska ha förmågan att skriva några enkla meningar om dig själv och dina intressen.
 • En  1-3
Jag kan skriva några enkla fraser t. ex. "My name is..."
Jag kan skriva några enkla meningar om mig själv och mina intressen.
Med hjälpmedel och tillsammans med en kamrat skriva en dialog eller berättelse.
ANSVAR
Du ska ha förmågan att vilja och våga använda språket Du ska ha förmågan att vara aktiv på lektionerna.
 • Gr lgr11
Jag vill och vågar använda språket. Jag är aktiv på lektionerna. Jag vågar fråga när jag inte förstår.
Jag vill och vågar använda språket. Jag är aktiv på lektionerna. Jag vågar fråga när jag inte förstår.
Jag vill och vågar använda språket. Jag är aktiv på lektionerna. Jag vågar fråga när jag inte förstår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: