👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tumstocken 2017/2018

Skapad 2017-06-16 13:11 i Tullbro förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor maj 2017
Förskola
Vi vill låta barnen få uppleva olika material med sina sinnen. Vi vill att barnen ska få erfarenhet om var vatten finns och möjlighet att undersöka vatten på ett lustfyllt sätt. Vi vill att barnen ska få upplevelser och erfarenheter av vad vi mår bra av.

Innehåll

Uppstart projektplanering

På Tumstocken har det varit en tydlig struktur på veckan där barn och pedagoger har delat sig i mindre grupper vid flera tillfällen. Vi ser att vi kan vara mer närvarande som pedagoger och lyssna in barnen bättre genom att vara i mindre grupper, barnen ges större möjligheter till inflytande.

Vi strävar efter att förändra lärmiljön och iordningställa aktiviter som  utgår från barnens nyfikenhet och intresse, Vi vill fortsätta ha roligt tillsammans med barnen och skapa lustfyllda aktiviteter och miljöer där alla är en tillgång. Detta arbetssätt kommer vi fortsätta med kommande år.

Under detta läsåret vill vi utgå från förhållningssätten i utbildning Falkenberg- kollaborativt lärande, formativ undervisning och inkluderade undervisning i vår verksamhet. 

I slutet av våren visade barnen intresse för bokstäver, ljuda, skriva och hålla på med ramsor. De yngre barnen tycker om att vara i lägenheten laga mat leka med dockor och leka sjukhus.  Sång, rörelse och dansa är uppskattade aktiviteter på avdelningen 

Formulering av syfte

Vi vill låta barnen få uppleva olika material med sina sinnen.

Vi vill att barnen ska få erfarenhet om var vatten finns och möjlighet att undersöka vatten på ett lustfyllt sätt. 

Vi vill att barnen ska få upplevelser och erfarenheter av vad vi mår bra av. 

Föräldrarnas delaktighet

Genom våra bokväskor som barnen får ta med sig hem får  vi ett samarbete med föräldrarna när det gäller språket och läsning.

Ellen ska få följa med barnen hem och sen ska de få ta med sig en favoritbok hemifrån som vi kommer läsa på förskolan. Barnen ska få berätta om sin favoritbok, samt svara på några frågor om deras barn känner igen text på mat eller leksaksförpackningar samt  texter från trafik och affärsskyltar.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Lugna rummet behöver fräschas upp, ny belysning, nya kuddfodral, lugn musik från högtalare. Mer barnlitteratur på olika ställen. Efter sommaren behövs en större ommöblering, vi är inte nöjda med bilhörnan. Flytta vår skrivhörna till att stå framför ett fönster?! 

Vi har fräschat upp lugna rummet, gjort det lite ljusare nya ljusslingor och ny bokhylla. Böckerna blev mer synliga och den nya hyllan gör att barnen inte kan krypa igenom den, det har blivit en bättre lärmiljö. 

Nya ljusslingor vid röda mattan gör det mysigt vid vilan. Hyllan som går att ta saker från båda håll satte vi i stora rummet, det gjorde att de mindre barnen kan nå saker från båda håll vilket gör materialet mer lätttillgängligt.

Vi har rensat ut på avdelningen så att det känns mer luftigt. Vänt på rit/skrivbordet.

Arbetssätt, organisation och struktur

 
 Vi kommer att jobba med dockan Ellen och böckerna om Ellen och genom det få in mycket träning med språket, matte och våra grön flagg mål: vatten, bra kompis, hur mår vi bra? Vi introducerar det hela med att Maja berättar om hennes kompis Ellen som är lite ensam och behöver få vara hos oss och få kompisar. Det blir fruktfat. De anländer i en vagn utanför dörren. Vid något tillfälle kommer Ellen att skada sig och måste gå till doktorn (sjukhuset). 
Vi kommer att göra en pedagogisk berättelse med max ett inlägg/vecka/grupp. Denna kan vi sedan använda oss av vid vårt grupputvecklingssamtal till våren. Vi erbjuder enskilda samtal under hösten.

 

På eftermiddagar kommer vi att jobba med matte, språket och skapande i tre olika grupper. 

Kompetensutveckling

Malin och Mia går på läslyftet, och Åsa går på grundkurs i Reggio Emilia. 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barnen intresse? Vilka material och aktiviteter har vi erbjudit barnen, ge exempel? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla?

Vi har märkt att våra barn är intresserade av böcker dem sitter ofta i soffan och tittar i böcker, dem vill gärna att vi läser för dem. Vi erbjuder barnen litteratur på olika ställen i vår miljö. I lugna rummet, i sjukhuset, vid soffan. Barnen gillar sagor! Några barn har fått kläm på att läsa sina ordbilder, plockar ett barn fram sina kort kommer gärna de andra efter med sina lådor. Det har varit mycket doktorslek i vår nya sjukhushörna. 

Utomhus har vi fått ett hus från propellern, dem är gärna i den och leker, och vid stenarna. Vi har satt upp gungorna igen och dem uppskattas. Vid regn är det härlig lek med vatten. Barnen använder presenningarna till att bygga kojor vid stallet.

 

Formulera mål

  • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Lpfö 98

  • Vi vill att barnen skall vara medvetna om hur man är en bra kompis.
  • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga Lpfö98
  • Vi vill att barnen ska bli självständiga, tro på sig själva. Vi vill att barnen skall utveckla sitt intresse läs och skrivutveckling i utrycksformer som rim och ramsor böcker och sånger.
  • Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra Lpfö98
  • Vi vill att barnen skall få erfarenhet om var vatten finns och möjlighet att undersöka vatten på ett lustfyllt sätt.