Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa, Almåsskolan, pedagogisk planering år 4-6, vt 2016

Skapad 2017-06-16 14:13 i Almåsskolan Mölndals Stad
Idrott och hälsa Almåsskolan
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Agnes är godkänd med plus i de moment vi arbetat med i ämnet idrott och hälsa. Du anpassar dina rörelser väl till olika aktiviteter. Du arbetar hårt på idrotten och är en mycket bra kamrat. Ta för dig ännu mer på idrotten.

Innehåll

Planeringens koppling till läroplanen

Syfte & Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

 • Dans
 • Redskapagymnastik
 • Ledarskap
 • Bollspel
 • Friidrott
 • Samarbete
 • Kondition
 • Styrka

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • Dans - Genom att var delaktig under hela dansperioden
 • Redskapsgymnastik - Genom att vara delaktig under redskapsperioden
 • Ledarskap - Genomföra egenplanerad fysisk aktivitet/lektion för grupp - ensam eller tillsammans med klasskamrat
 • Bollspel - Genom att prova på och aktivt deltaga i de bollspel som presenteras under terminen
 • Friidrott - Genom att aktivt delta på friidrottsundervisningen samt på friidrottsdagen
 • Samarbete - Genom att samarbeta med dina klasskamrater inom samtliga idrottsaktiviteter under hela terminen
 • Kondition - Genom att delta på konditionstesten och förbättra dina äldre resultat
 • Styrka - Genom att aktivt delta på lektionernas styrkemoment
 • Simning - Måste vara godkänd på att ha hoppat från bassängkanten, hamnat med huvudet under vattenytan och simmat 150 m. bröstsim och 50 m. ryggsim

 

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt: se ovan

Följande kommer att bedömas: se ovan

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa År 4-6, Almåsskolan

Bollspel
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser till viss del för de olika spelen.
Eleven har en god grundteknik och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Eleven visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar sin rörelseförmåga väl efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Redskapsgymnastik
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
.Eleven deltar aktivt och behärskar till viss del sammansatta motoriska grundformer (rotera, stödja, balansera, hänga och hoppa).
Eleven visar en god teknik i olika moment och en god kroppskontroll.
Eleven genomför olika moment med mycket säker teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav olika aktiviteter kräver.
Friidrott
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven deltar aktivt och behärskar sammansatta motoriska grundformer (kasta, hoppa och springa).
Eleven visar en relativt god teknik i olika moment och en god kroppskontroll.
Eleven genomför olika moment med god teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav olika aktiviteter kräver.
Styrka
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven deltar efter egen förmåga i styrkemomentet under hela lektionen.
Eleven deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken relativt väl.
Eleven deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken väl.
Kondition (Uthållighet)
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven deltar efter egen förmåga i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Eleven deltar aktivt i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Eleven deltar aktivt i ett högt tempo i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Simning
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Lekar
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser till viss del till de olika lekarna samt förstår lekens uppbyggnad och idé.
Eleven har en god kroppskontroll och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika lekarnas uppbyggnad och idé.
Eleven visar en mycket god kroppskontroll och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika lekarnas uppbyggnad och idé.
Danser, rörelse ochTräningsprogram till musik
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven deltar i danser rörelse och träningsprogram till musik och anpassar till viss del sina rörelser efter takt, rytm och sammanhang
Eleven visar god känsla för takt och rytm i träningsprogram och dans till musik.
Eleven visar en mycket utvecklad känsla för takt och rytm i träningsprogram och dans till musik.
Ledarskap
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter, exempel planera egen träning eller lektion.
Eleven har satt upp tydliga mål för och lämnat in en skriftlig tränings- eller lektionsplanering. Genomför egen träning eller lektion anpassad efter planeringen. För enklare anteckningar om träningen i tex. en tränings- dagbok.
Eleven har satt upp tydliga och detaljerade mål för och lämnat in en skriftlig tränings- eller lektionsplanering. Genomför egen träning eller lektionen väl anpassad efter planeringen och för en detaljerad träningsdagbok.

Övergripande mål

De övergripande målen behandlas i läroplanen del 1 och 2 är ämnesövergripande. Dessa är ej betygsgrundande
Säkerhet och hänsynstagande
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven visar till viss del hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ett visst ansvar för skolans material och hjälper till viss del att plocka fram och undan material.
Eleven visar hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ansvar för skolans material och hjälper till att plocka fram och undan material.
Eleven visar god hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ett stort ansvar för skolans material och hjälper till att plocka fram och undan material.
Samarbete
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater till viss del vid de olika aktiviteterna.
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater relativt väl vid de olika aktiviterna.
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater väl vid de olika aktiviteterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: