Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Hackebackeskogen HT17, Pedagogisk planering - Naturvetenskap och miljö

Skapad 2017-06-16 14:38 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Naturvetenskap och miljö.

Innehåll

Varför väljer vi detta område? Vad är syftet med arbetet?

Utveckla och stimulera barnens intresse för att värna om naturen och närmiljön. Öka barnens förståelse för vikten av att visa respekt för allt levande. Ge barnen upplevelser och ökad förståelse för kretslopp, allemansrätten, odlingsprocess, kompostering, återvinningsprocesser och återbruk.

Hur ser det ut idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper och erfarenheter har barnen idag?

Insekter, växter, djur och natur, pinnar, kottar.

Vilka mål har vi med arbetet? Vad vill vi uppnå? Beskriv önskat nyläge.

Utveckla och stimulera barnens intresse för att värna om naturen och närmiljön. Öka barnens förståelse för vikten av att visa respekt för allt levande. Ge barnen upplevelser och ökad förståelse för kretslopp, allemansrätten, odlingsprocess, kompostering, återvinningsprocesser och återbruk.

Strategier. Hur ska vi uppnå målen? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

Att vistas i naturen och i närmiljön. Upplysa barnen om hur viktigt det är att värna om djur, natur och miljö.  

Konkreta aktiviteter. Vad ska vi göra? När ska det vara klart? (De olika delarna i det pedagogiska årshjulet kopplat till området)

 Plocka skräp (inte skräpa ner!). Använda, ta tillvara på och återvinna  material i ex skapande. Använda oss av Sinkadusen.

Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Hur ska det synliggöras? För vem ska det synliggöras?

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under aktiviteterna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjlighet att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: