👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar, lösningar, syror och baser.

Skapad 2017-06-16 15:16 i Södertälje Friskola AB Fristående Grundskolor
Syftet med undervisningen om blandningar,lösningar, syror och baser är att du ska få möjlighet att förstå de kemiska orsakerna till företeelser i vardagen.
Grundskola 6 Kemi
I detta arbetsområde kommer du få lära dig läran om kemin samt förstå hur man kan skilja olika ämnen åt.

Innehåll

Syfte- Hur?

Syftet med detta arbetsområde är lära sig läran om kemin, förstå hur man kunna skilja ämnen åt. Du kommer få utveckla förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll - Vad? 

Detta ska du lära dig:

 • Hur man skiljer ämnen åt.
 • Förstå skillnaden mellan en lösning och en blandning.
 • Känna till olika sätt att separera lösningar och blandningar.
 • Många ämnen löser sig i vatten.
 • Vad är surt och basiskt.
 • Hur kan man mäta surt och basiskt.  
 • Vad är pH-skala.
 • Hur ett ämne kan bli mindre surt.
 • Farliga ämnen som finns hemma.
 • Att naturen blir surare
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället

 Undervisning och arbetsformer - Hur?

Under vecka 46 till 50 kommer vi att arbeta med kemiska reaktioner, syror/baser och blandningar/lösningar. vi kommer att arbeta med området genom:

Veckoplanering:

v.45 blandningar och lösningar, G: 28-37 och AB s. 17-21, 

v.46 syror och baser, G s.38-47 och AB 22-25.

v 47 Kemiska reaktioner och matens kemi G s. 104-119 och AB s. 52-57.

v. 48 Tre laborationer och tre labbrapporter, utföras och lämnas in. 1. blandningar och lösningar från skolverket och 2 Vad händer under glaset, från Dino.

v. 49 Prov, mån och ons.  

Arbetsform:

 • Muntliga genomgångar.
 • Titta på film.
 • Läsa texter, svara på frågor i arbetsboken.
 • Gemensamma genomgångar.
 • Göra experiment/ laborationer och skriva enklare laborationsrapporter

Så här kommer pedagogen att bedöma dig genom prov, laboration och labbrapport:

Använda information: Hur du använder nya ord och begrepp i arbetsboken, under samtal/diskussioner och på läxförhöret.

Kemiska sammanhang: Dina kunskaper inom arbetsområdet. Hur du visar det genom att beskriva dessa och hur du använder kemins begrepp under laborationer, samtal och läxförhör.

Samtala och diskutera: Hur du deltar i diskussioner och samtal och ställer enkla frågor som handlar om det aktuella ämnesområdet.

Undersökningar, frågeställningar & planeringar: Hur du kan följa en instruktion och  genomföra en laboration när vi laborerar.

Dokumentera undersökningar: Hur du redovisar och dokumenterar dina undersökningar i text och bild. Hur du tolkar resultat, ser samband och drar slutsatser.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6