Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft åk 2

Skapad 2017-06-18 22:13 i Junibackens skola Ludvika
Arbetsområde om luft och vatten åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vatten och luft finns omkring oss hela tiden och är livsnödvändigt för allt levande på jorden - både för oss människor, för växterna och för djuren. Den luft och det vatten som finns på vår planet har funnits här i flera miljoner år och ska räcka till alla.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig om:

 • varför luften är viktig
 • nyckelorden: syre, koldioxid, kväve, vattnets former (fast, flytande, gas), stelna, koka, avdunsta, smälta, lösning, blandning, filtrera
 • vattnets kretslopp  och ge exempel på egenskaper hos luft och vatten 
 • fotosyntesen - enkelt
 • hur man separerar lösningar och blandningar med enkla metoder
 • hur du dokumenterar dina undersökningar och iakttagelser mha olika uttrycksformer

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du får lära dig genom att:

 • experimentera med luft och vatten som dokumenteras mha olika uttrycksformer
 • se filmer om luft och vatten
 • göra en bild över fotosyntesen
 • göra en bild över vattnets kretslopp
 • läsa och/eller lyssna till faktatexter
 • delta i diskussioner och samtal om luft och vatten

 

Vad som kommer att bedömas:

 •  att du vet  något om varför luften är viktig
 •  att du kan förklara några av nyckelorden: syre, koldioxid, kväve, vattnets former (fast, flytande, gas), stelna, koka, avdunsta, smälta, lösning, blandning, filtrera
 • att du kan berätta om vattnets kretslopp och ge några exempel på egenskaper hos luft och vatten
 • att du kan berätta enkelt om fotosyntesen
 • att du kan berätta hur man separerar lösningar och blandningar med enkla metoder
 • att du vet hur du kan dokumentera dina undersökningar och iakttagelser mha olika uttrycksformer

Hur du får visa vad du kan:

Begreppslig förmåga: 

Att du kan använda nya begrepp i nya sammanhang och förstå innebörden av dem.

Metakognitiv förmåga:

Pröva och ompröva när du gör experiment. Reflektera över resultatet. Välj lämplig strategi när du arbetar.

Kommunikativ förmåga: 

Du får samtala, diskutera, motivera och presentera under arbetets gång. Du redovisar det du lärt dig på lämpligt sätt. Under arbetet får du ta ställning och uttrycka dina åsikter och ståndpunker.

Analysförmågan: 

Du får förklara olika samband som finns i luft och vatten. Jämföra likheter och skillnader mellan luft och vatten samt vattnets olika faser.

Förmågan att hantera information: 

Du arbetar med denna förmåga under hela ditt arbete med luft och vatten. T ex ser på film, samlar/läser/lyssnar på faktatexter, skriver, ritar/målar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: