👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering och analys Bornholm

Skapad 2017-06-19 09:32 i Biskopsnäsets förskola Ludvika
Förskola
Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan.

Innehåll

Beskriv FO eller temat kort:

 

UTVÄRDERING MED BARNEN

 • Hur tycker ni att temat har varit?
 • Vad har ni lärt er?
 • Vill ni lära er något mera?

UTVÄRDERING PEDAGOGER

 • Hur blev det? Vad fungerade bra/dåligt?  - Vi har haft Bornholm varje vecka. Pedagogerna har haft sin fasta ålders/grupp. Allt fungerat bra. Varje saga har vi arbetat med en månad.
 • Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig? Hur ser vi det?  - Barnen har börjat rimma, de äldre barnen kan sina ramsor. De har lärt sig återberätta sagorna samt har lärt sig nya ord. Lärt sig sång-och danslekar.
 • Vad hände i gruppen under temat? Hur utvecklades relationerna barnen emellan?  - Barnen har lärt sig presentera sig, skapa nära relationer och vi lära känna varandra bättre. Barnen har haft roligt och skojigt med temat och våra lekar.

 
ANALYS

 • Varför blev det som det blev?  - Samma fröknar och regelbundenhet,  vi bearbetar varje en månad.
 • Kan det vara det här som påverkade?  - se ovan.
 • Vad kan vi utveckla? Hur?  - Ge barnen olika uppdrag efter sina egna färdigheter och förmågor.
 • Hur går vi vidare? Nytt tema? Vi fortsätter med Bornholm där vi är i barngrupperna samt startar på nytt med nya barn. Önskemål att försöka köpa in fler böcker.
 • Vad ska vi pedagoger tänka på utifrån erfarenheter i detta tema in i nästa? Kan vi använda barnens förmågor/förståelser/intressen i nästa FO, temaarbete eller aktivitet?  - Vi väljer att fortsätta med detta tema.
 • Vad ska vi tänka på i detta fokusområde till nästa år?  - Se över hur vi delar grupperna.

 

Punkterna är tänkta att vara en hjälp vid arbete med utvärdering och analys. Ni behöver självklart inte svara på alla under varje område. Välj de som känns meningsfulla för er. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016