Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Positionssystemet och skriftliga räknemetoder

Skapad 2017-06-19 09:44 i Rindö skola Vaxholm Stad
Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med skriftlig uträkning . Du kommer att få lära dig skriftlig metod för addition och subtraktion med och utan växling. Du kommer också att få arbeta med sambandet mellan multiplikation och division.
Grundskola 3 Matematik
Under några veckors tid kommer vi att arbeta med positionssystemet samt olika skriftliga räknemetoder med tonvikten på additions- och subtraktionsalgoritmen.

Innehåll

Syfte:

Vi använder oss av matematik dagligen, till exempel när vi läser busstidtabeller, överväger om det går fortare att cykla än att ta bussen eller om pengarna räcker till det man vill handla i affären. Matematiken ska kunna användas i olika situationer. Situationen styr valet av strategier, begrepp och metoder. Förutsättningen för att kunna göra relevanta val av strategier, begrepp och metoder är att man har utvecklat kunskaper i och tränat på att använda dessa. I det här arbetsområdet fokuserar vi på förståelsen för positionssystemet och att använda skriftliga räknemetoder som är effektiva i det sammanhang de används. Att våga reflektera över de begränsningar och möjligheter som ligger i olika lösningsmetoder och strategier genererar nya kunskaper hos eleverna och skapar i sin tur tilltro till det egna tänkandet. Att känna tilltro innebär att våga växla mellan perspektiv, ta till nya metoder och kunna reflektera över vad man gör och vad resultatet blir, både enskilt och tillsammans med andra.

 

 • Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Arbetssätt

 • lärarledda genomgångar.
 • vi arbetar tillsammans, enskilt och i par
 • arbeta med konkret material för att förstå positionssystemet, bygga tal med positionsklossar och stavar
 • vi kommer att se på olika typer av lösningsmetoder
 • arbeta i matteboken och med stenciler
 • lösa textuppgifter
 • arbeta i qnoddarnas värld
 • spela mattespel
 • se youtube-klipp med olika matematiska innehåll, t.ex algoritmräkning, positionssystemet  

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • förstå positionssystemet - varje siffras värde beror på positionen i talet
 • använda additionsalgoritmen med och utan växling
 • använda subtraktionsalgoritmen med och utan växling
 • tolka problemlösningsuppgifter, välja räknesätt och visa hur du räknar ut uppgiften
 • prova olika strategier för problemlösning

 

Du kan visa dina kunskaper genom...

 • förklara och visa i arbetet med positionssystemet att du förstår att siffrans värde förändras beroende på dess plats i talet
 • att du visar att du klarar av att använda dig av additions- och subtraktionsalgoritm på lektionerna.   
 • att du visar och delger de andra eleverna hur du tänker när vi går igenom olika metoder på tavlan.
 • att välja lämpligt räknesätt och en effektiv metod vid problemlösning 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: