Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4-6

Skapad 2017-06-19 09:52 i Mjälgaskolan Borlänge
Grundskola 4 – 5 Bild
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap samt att framställa bilder med olika tekniker och material. "En bild säger mer än 1000 ord." Bilder har en stor betydelse för hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld. Varje dag möter du många olika bilder med olika syften t ex för att informera oss om något, underhålla oss eller ge oss känslomässiga upplevelser. Du kommer bland annat att få använda dig av bilder för att uttrycka dina åsikter och för att utveckla din kreativitet. Några kända konstnärer och deras konst kommer du att bli bekant med.

Innehåll

FÖRMÅGOR ATT UTVECKLA

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • framställa olika bilder
 • använda olika tekniker, verktyg och material
 • samtala om olika bilder, t ex vad de föreställer, vad de berättar och varför man har målat dem.
 • analysera bilder i media samt olika konstnärers verk, hur de är utformande och vilka budskap de förmedlar.
 • framställa egna bilder utifrån instruktion och mall.
 • upptäcka att kända konstverk förmedlar både en känsla och en historia.
 • skapa bilder, former och hitta kreativa lösningar.
 • skapa berättande och informativa bilder utifrån egna upplevelser och erfarenheter

ARBETSSÄTT

Vi kommer att arbeta med:

 • olika material, redskap och tekniker
 • olika mönster
 • färglära
 • fotografera och framställa collage.
 • att presentera, analysera och samtala om dina egna och andras bilder
 • olika konstnärer, deras tekniker och bilder.
 • Arbeta med bilder i media, t ex reklam-  och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • självständigt planera, genomföra och slutföra bilder
 • presentera, utvärdera och berätta om dina bilder.
 • hitta kreativa lösningar
 • använda olika tekniker, material och verktyg vid bildskapande
 • samtala kring och med hjälp av bilder
 • Analysera och tolka bilder och dra slutsatser.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
bedömingsmatris åk 4-6

Bild

>>>
>>>
>>>
>>>
Kommunicera med bilder,använda egna bilder
Har ingen speciell tanke med bilden. Dt är svårt att förstå vad du vill säga med bilden.
Har en tanke med bilden men förklaring behövs.
Vet vad du vill visa med din bild och kan berätta det.
Har en tydlig tanke med din bild och lyckas visa den. Kan berätta om din bild.
Självständighet
Behöver mycket hjälp, inspiration och råd men kommer ändå inte igång med uppgiften.
Behöver stöd för att komma igång.
Tar egna initiativ.
Arbetar självständigt.
Hantera metoder och tekniker
Visar ovana att hantera material och tekniker.
Är på väg att lära dig hantera material och tekniker.
Kan hantera material och tekniker.
Kan hantera material och tekniker. Kommer med egna förslag på lösningar om problem uppstår.
Konsthistoria
Känner inte till någon konstnär eller något konstverk.
Behöver lära dig mer om konstnärer och konstverk.
Känner till några konstnärer och deras verk.
Har god kännedom om några konstnärer och deras verk.
Samarbete
Är sällan aktiv i gemensamt skapande och vid diskussioner.
Är ibland aktiv i gemensamt skapande och vid diskussioner.
Är aktiv i gemensamt skapande och vid diskussioner.
Är mycket aktiv och drivande i gemensamt skapande och vid diskussioner.
Granska och tolka bilder och former
Visar inget intresse för bildens budskap.
Gör enkla bildtolkningar.
Förstår att bilder kan ha dolda budskap.
Förstår vad bilden säger och hur den kan påverka oss.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: