👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursmoment åk 7 moderna språk

Skapad 2017-06-19 09:55 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F

Innehåll

Kursmoment åk 7 moderna språk

 

Lära sig grundläggande vardagsfraser

Arbeta med det tematiska ordförrådet

Grundläggande kunskaper om landets/ ländernas kultur

Kunna hålla ett kort föredrag på målspråket  (t. ex en presentation av en person)

Kunna kommentera enkelt till bilder och text samt svara enkelt på frågor till texter

Kunna framföra ett enkelt rollspel

Prata kring enkla ämnen (intervjuer, beskrivning etc.)

Kunna uttrycka sig i enkel skrift och tal med fokus på texttyp och mottagare ( brev, dagbok etc.)

Kommentera innehållet enkelt i en film och svara på frågor till filmen

 

Grammatik

Grammatik åk 7

Översiktlig repetition av verb och grammatik från åk 6

 

Examination

Läxförhör samt sammanfattande prov

Hörförståelse

Läsförståelse

Korta texter

Muntlig presentation

Eget arbete

Betygskriterier och kursmål