Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösterminen 2017

Skapad 2017-06-19 12:03 i Gula husets förskola Bollnäs
Förskola
En ny grupp ska formas. Vår uppgift är nu att lära känna de nya barnen. Att barnen känner sig trygga är viktigt!

Innehåll

Nuläge

 I Augusti vecka 32 börjar våra nya barn som flyttar upp 

från Nyhemsgården. De äldsta barnen börjar på fritids/

förskoleklass. De barn som varit yngst förra terminen blir nu äldst.

Nu är tiden när vi har fullt fokus på att lära känna varandra.

En ny grupp formas!

 

Mål

Vi vill att alla barn i gruppen ska känna sig trygga.

Att alla lär sig kompisarnas/vuxnas namn.

Veta vilka rutiner och regler som gäller på förskolan.

 

Syfte

Att barnen ska känna sig trygga.

När vi har lärt känna varandra lite bättre ser vi vad som intresserar gruppen/ vilket behov gruppen har.

 

Genomförande

Vi visar tydligt hur rutinerna på förskolan ser ut. 

Både för barn och föräldrar.

Vi sjunger namnsånger, ramsor/sånger som barnen känner igen och göra gruppmålningar.

Hela gruppen deltar.

Tidsplan: Augusti/September.

 

Dokumentation under lärprocessen

I unikum.

Vi dokumenterar med bilder och text på väggen.

pedagogerna dokumenterar.

 

Ansvar

Pedagogerna.

 

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar fortlöpande,

främst på enskild/avdelningsplanering.

När? Slutet på Sepember.

Planerar vidare efter gruppens intresse/behov.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: