Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2017-06-19 12:07 i Munkedalsskolan Munkedal
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en tankeresa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om människorna, naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.
Grundskola 4 – 6 Geografi
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om människorna, naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och göra ett nordiska länderna samt redovisa "ditt" nordiska land.

Innehåll

Våra grannar i Norden

Arbetssätt:

Vi kommer att studera kartor, se på filmer och läsa faktatexter samt titta på Geografens testamente. Vi kommer ha gemensamma genomgångar där vi diskuterar och resonerar kring fakta och källan till den. Du kommer att få arbeta självständigt och i liten grupp. Du kommer få bygga egna länder i grupp, av trolldeg i en pizzakartong och skriva faktatexter till ditt land, sedan ska ni få redovisa arbetet för klassen. 

Mål:

 • kunna beskriva och göra jämförelser mellan de nordiska länderna, natur, naturtillgångar och vad människor arbetar med
 • kunna beskriva geografiska platsers lägen, länder, vatten, städer och berg
 • kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker och redovisa i tabell och textform
 • känna till och kunna använda geografiska begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Di visar att du kan:
Nordens namngeografi
Du kan namn och läge på några av de nordiska länderna, deras huvudstäder samt de stora vattnen runtomkring.
Du kan namn och läge på de flesta av de nordiska länderna, deras huvudstäder samt de stora vattnen runtomkring. Du vet att länderna har olika naturresurser och kan berätta om några.
Du kan namn och läge på alla de nordiska länderna, deras huvudstäder samt de stora vattnen runtomkring. Du kan jämföra de olika levnadsvillkoren i de olika länderna och vilka olika naturresurser de har.
Du visar att du kan:
Delaktighet och ansvarstagande i grupparbeten.
Du deltar i grupparbetet genom att göra dina uppgifter som någon tilldelar dig.Tar inte så stort egenansvar
Du deltar aktivt i grupparbetet genom att tar ansvar för dina uppgifter och diskuterar med gruppen
Du är drivande i grupparbetet genom att gör dina uppgifter samtidigt som du kommer med förslag, visar på förbättringar och pushar gruppen framåt.
Du visar att du kan:
De nordiska språken
Du känner igen de nordiska språken samt kan para ihop ord och fraser med ett språk.
Du känner igen de nordiska språken samt kan ge exempel på ord och fraser från dem. Du visar att du kan förstå en enkel text från ett annat nordiskt land.
Du visar att du kan:
Göra jämförelser mellan olika länder.
Du känner till lite om de olika nordiska länderna när det gäller befolkning,natur och naturresurser.
Du känner till lite om de olika nordiska länderna när det gäller befolkning,natur och naturresurser. Kan göra en jämförelse mellan två länder-likheter skillnader.
Du känner till mycket om de olika nordiska länderna när det gäller befolkning,natur och naturresurser. Kan göra jämförelse mellan alla nordiska länder-likheter skillnader.
Du visar att du kan:
Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Du vet vad en topografisk karta är och hur den är uppbyggd.
 • Ge  4-6
Du vet hur en karta fungerar och hur man letar i en kartbok.
Du kan använda en kartbok och förstår hur olika kartor är uppbyggda.
Du kan med enkelhet hitta i en kartbok och vet hur du ska gå tillväga för att studera den topografiska nivån med skalor och färger. Du kan jämföra olika kartbilder och se att de visar olika information.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: