👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mulle vt-18

Skapad 2017-06-19 12:33 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Vi jobbar med naturkunskap och teknik genom Mulle.

Innehåll

Mål och syfte:

Lära barnen respekt för djur och natur och få barnen att tycka att det är

roligt och skönt att vistas i naturen. Utveckla sin motorik. Ge upplevelser 

för alla sinnen. Vi vill att barnen ska utveckla intresse för alt levande samt

omsorg om sin närmiljö och naturen.

 

Så här gör vi:

Vi har Mulle grupper tillsammans Hyddan och Grodan. Vi går till skogen

vid 5-6 tillfällen vår och höst och då går vi till mullekojan. Där får barnen

möjlighet till lek, lära sig om färg form, matematik, teknik, djur, växter och

naturens kretslopp.

Vid varje tillfälle kommer " Lill Mulle" och hälsar på och pratar med barnen om

något speciellt tema. 

En gång/termin kommer "stor Mulle" och hälsar på.

 

Vi är certifierad Mulle Förskola.

 

 

Dokumentation:

Vi fotograferar, filmar och gör inlägg på Unikum.

 

Utvärderar:

Efter varje tillfälle och på utvärderings dagar.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016