👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering svenska Lackarebäcksskolan 2017-2018

Skapad 2017-06-19 13:13 i Lackarebäcksskolan personal Mölndals Stad
Svenska, åk 1, 2016-2017
Grundskola 1 Svenska

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Du kommer att:

 • lära dig vilka bokstäver som hör ihop med vilka ljud
 • träna på hur man ljudar ihop bokstäverna till ord
 • träna på att skriva bokstäver för hand och på iPad
 • läsa olika typer texter och prata om innehållet
 • träna på att berätta händelser, historier och att lyssna på andra
 • skriva egna enkla texter t ex. faktatext, berättartext

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • arbeta med bokstäver t ex. ljudanalys, rim & ramsor
 • lästräna i mindre grupper
 • läsa olika texter tillsammans och diskutera innehållet 
 • läsa och skriva enkla ord, meningar och berättelser för hand och på iPaden
 • träna på att berätta inför andra

Det här kommer vi att bedöma:

Hur du:

 • läser olika texter
 • skriver texter och formar bokstäver
 • talar inför grupp
 • lyssnar när andra berättar
 • kan följa en muntlig instruktion 

 

 

Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3):

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3