👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt "número uno" åk 7

Skapad 2017-06-19 13:13 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi ska läsa om olika vardagliga ämnen som jag och min familj, intressen, skola, nationaliteter och språk, veckodagar, klockan och lära oss att uttrycka oss kring dessa saker. Vi ska även arbeta med kulturförståelse och lära oss mer om den spansktalande världen och de olika spansktalande länderna och arbeta mer ingående med Mexico och saker som: mayaindianerna, maten, etc!
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi lär oss att bygga och upp och utveckla en text om en kamrat och lär oss att berätta om kamraten och andra personer på spanska.

Innehåll

Beskrivning och bedömning av arbetsområdet:

 

Du kommer både individuellt, i helklass och i grupp att träna på:


- skriva och presentera egna texter. Där tränar vi på meningsskrivning och beskrivning: att böja adjektiv och arbetar med att böja verben i presens (nutid). 
- muntliga presentationer, bl.a lära sig att berätta om en persons familj, om klockan, tid, intressen, nationalitet, favoritmat, favoritdjur, skolämnen, etc.

Bedömning sker av två kunskapskrav: Muntligt och skriftligt kunskapskrav vid tre tillfällen:

 - Din muntliga presentation av din kamrat.

- Ditt muntliga test där du presenterar en person m.h.a. en bild och checklistan.

- Den text du haft i läxa och skrivit v. 4. (Det du kom ihåg om din kamrat).

 

Förmågor: 

Hur väl du uttrycker dig muntligt ( uttal, sammanhang, utvecklat och varierat språk)

Hur väl du uttrycker dig skriftligt ( språklig korrekthet, syfte, utvecklat och varierat språk och ordförråd)

Uppgifter

  • Arbetstid och deadlines för arbetsområdet

Matriser

M2
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Muntlig beskrivning
Formulera sig och kommunicera i tal.
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Formulera sig på spanska och berätta om en person.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriftlig beskrivning
Du ska kunna formulera dig och kommunicera i skrift.
Presentationer, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Kunna skriva en sammanhängande text om en person.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.