Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna och människosynen

Skapad 2017-06-19 13:38 i Vallåsskolan Halmstad
Arbetsområdet omfattar de tre världsreligionerna islam, hinduism och buddhism. Självklart berörs även Kristendomen och judendomen som vi arbetat med tidigare.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Religionskunskap Svenska Samhällskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är viktiga för många människor. I dagens samhälle finns människor med olika bakgrund, därför är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer.


Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde berättar eller visar du vad du har förstått kring:

* religionens ursprung samt vad man tror på 
* symboler, riter och högtider 
* heliga skrifter, heliga lokaler, religiösa ledare, viktiga platser samt  personer som har varit betydelsefulla för religionen
* hur religionen utövas
* levnadsregler, dvs regler människor som tillhör en viss religion lever efter

Dessutom ska du:

* göra jämförelser mellan religionerna, dvs se likheter och skillnader samt beskriva vad dessa beror på
* använda begrepp inom religionen  och sätta in dem i rätt sammanhang
*reflektera över och diskutera vilken betydelse religionen kan ha i olika människors liv
* skillnaden mellan religion och livsåskådning

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att använda olika arbetssätt när vi arbetar med världsreligionerna: 

 • Genomgångar om de fem världsreligionerna
 • Diskussioner  
 • Jämförelser
 • Instuderingsfrågor
 • Film

Visa vad du lärt dig

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under arbetets gång. Du kommer att få sammanfatta vad du lärt dig om de olika religionerna. Dessutom blir det en kunskapskoll efter avslutat område där du ska få möjlighet att visa dina kunskaper om och förståelse för världsreligionerna genom att skriva en argumenterande text till din tidning.

Bedömning

Se bedömningsmatrisen för religion.

Uppgifter

 • Skriv en artikel

 • skriv en artikel

 • Artikel/reportage till tidningen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re Sv Sh SvA
De fem världsreligionerna

->
->
->
BEGREPPSUPPFATTNING
Förstå och använda begrepp
Eleven berättar med stöd om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Eleven visar grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Eleven visar goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
TILLÄMPA KUNSKAPER
Eleven redogör med stöd för några högtider och traditioner som hör till världsreligionerna
Eleven redogör för några högtider och traditioner kring världsreligionerna och göra enkla jämförelser mellan tex. kristendomens betydelse för svenskt kultur-och samhällsliv förr och nu ( även kring någon av de andra världsreligionerna).
Eleven redogör för några högtider och traditioner kring världsreligionerna och göra utvecklade jämförelser mellan tex. kristendomens betydelse för svenskt kultur-och samhällsliv förr och nu ( även kring någon av de andra världsreligionerna).
SE LIKHETER och SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser
Eleven för med stöd enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.
Eleven för enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven för utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
TOLKA och ANALYSERA
Söker orsaker, skeende, följder, helheter, samband
Eleven gör enkla jämförelser och visar med stöd på enkla samband mellan olika religioner
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionern
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, välja och sortera information
Eleven söker med stöd information om religioner och andra livsåskådningar.
Eleven söker information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven söker information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
VÄRDERA och RESONERA
Eleven för med stöd enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven för med stöd enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven för enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven för utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: