Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder

Skapad 2017-06-19 13:44 i Ornäs skola Borlänge
Varför har vi olika väder? Hur uppstår åska, vindar och moln? Hur trodde man åska uppstod förr? Vad är hagel? Vilka färger har en regnbåge? Vad är växthuseffekten och vad betyder ordet atmosfär? Varför är växthuseffekten bra? Vad gör en meteorolog? Du kommer även få möjlighet att öva att mäta temperatur samt skapa och använda diagram i matematik. Det och mycket mer kommer du att få lära dig i detta arbetsområde i fysik.
Grundskola 4 – 6 Fysik Matematik
Varför har vi olika väder? Hur uppstår åska, vindar och moln? Hur trodde man åska uppstod förr? Vad är hagel? Vilka färger har en regnbåge? Vad är växthuseffekten och vad betyder ordet atmosfär? Varför är växthuseffekten bra? Vad gör en meteorolog? Du kommer även få möjlighet att öva att mäta temperatur samt skapa och använda diagram i matematik. Det och mycket mer kommer du att få lära dig i detta arbetsområde i fysik.

Innehåll

Konkretisering av mål:

Efter avslutat område ska du kunna

 • förklara vad växthuseffekten är och nyttan med denna
 • på ett enkelt sätt förklara vattnets kretslopp
 • på ett enkelt sätt förklara hur åska och blixt blir till och hur man trodde det skapades förr i tiden
 • De vanligaste meteorologiska symbolerna
 • varför regnbågen blir till samt ordningen på färgerna i regnbågen
 • på ett enkelt sätt förklara hur vindar blir till
 • mäta temperatur med hjälp av en termometer
 • skapa och använda diagram


Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Läsning och instuderingsfrågor
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Praktiska övningar i grupp
 • Skriftlig diagnos 

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina muntliga kunskaper och naturvetenskapliga förmågor under gruppdiskussioner och praktiska övningar. Du kommer även att få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor under läsning och svarande av instuderingsfrågor, laborationsrapporter och en avslutande skriftlig diagnos.

Bedömning sker löpande i den dagliga verksamheten, där målen för vad som bedöms under lektionstillfället presenteras och skrivs ned vid genomgången.

 

Ord och begrepp:

meteorologi, atmosfär, troposfär, moln, snö, regn, dimma, hagel, åska, blixt, regnbåge, nederbörd, temperaturskillnad, årstid, solstrålning, återstrålning, termometer, växthuseffekt, växthusgas, global uppvärmning, vattnets kretslopp, lågtryck, högtryck, varmfront, kallfront

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: