Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedjor och näringsvävar

Skapad 2017-06-19 14:43 i Ornäs skola Borlänge
Vad är en näringskedja och vad är en näringsväv? Varför är solen så viktig för alla djur och växter? Toppkonsument och producent, vad är det för något? Det och mycket mer kommer du att få lära dig i detta arbetsområde i biologi.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vad är en näringskedja och vad är en näringsväv? Varför är solen så viktig för alla djur och växter? Toppkonsument och producent, vad är det för något? Det och mycket mer kommer du att få lära dig i detta arbetsområde i biologi.

Innehåll

Konkretisering av mål:

Efter avslutat område ska du kunna

 • vad en näringskedja samt näringsväv är och vad det är för skillnad mellan dessa
 • vad producent, konsument och toppkonsument är för något
 • rita och beskriva en näringskedja med producent, konsument och toppkonsument
 • rita och beskriva en näringskedja i närområdet samt i trädgården
 • rita och beskriva en näringskedja med människa som toppkonsument
 • förklara vad en näringspyramid är samt att energi och gifter ökar ju högre upp i pyramiden du kommer
 • utföra enklare fältstudier

 


Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Praktiska övningar i grupp samt enskilt
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Läsning och instuderingsfrågor
 • Fältstudie
 • Skriftlig slutuppgift

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina muntliga kunskaper och naturvetenskapliga förmågor under diskussioner i helklass och i grupp samt vid praktiska övningar. Du kommer även få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor vid läsning av faktatexter och svarande på instuderingsfrågor. Du kommer även att få möjlighet att visa både dina skriftliga och muntliga naturvetenskapliga förmågor vid fältstudie Arbetsområdet avslutas med en skriftlig slutuppgift.

Bedömning sker löpande i den dagliga verksamheten, där målen för vad som bedöms under lektionstillfället presenteras och skrivs ned vid genomgången. Bedömning görs även av det skriftliga och muntliga grupparbetet.

 

 

Ord och begrepp:

näringskedja, näringsväv, producent, konsument, toppkonsument, solenergi, näringspyramid, energi, gift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: