👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 del 1

Skapad 2017-06-19 15:35 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer under höstterminen i åk 5 arbeta med kap 1-3 i Formula 5.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang (LGR 11).

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Tid och räknesätt
 • Bråk och decimaltal 
 • Procent och bråk

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att arbeta så här:

 • genomgångar och diskussioner
 • eget arbete i boken
 • par- och gruppövningar vid problemlösningsuppgifterna
 • arbete med iPad
 • diagnos
 • matteprov


Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • uppskatta, jämföra och mäta tider.
 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar.
 • utföra multiplikationer med stora tal.
 • göra överslag och använda miniräknare.
 • använda strategier vid problemlösning.


 • jämföra olika delar av olika helheter
 • använda samband bråk-decimal-procent
 • förkorta och förlänga bråk
 • dividera med stora tal
 • använda strategier vid problemlösning


 • förklara samband mellan bråk och procent
 • beräkna 10%, 20%, 25%, 50% och 75% av det hela
 • beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar t.ex. reapriser
 • använda strategier vid problemlösning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6