👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nåntunaskolan, matematik, Heltal, årskurs 5

Skapad 2017-06-20 09:09 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 5 Matematik
Detta är vårt uppstartsområde för årskurs 5. Vi kommer att jobba med positionssystemet, de fyra räknesätten, negativa tal och det nya området primtal. Finns talet 19 i någon annan multiplikationstabell än ettans?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att jobba mer och mer enskilt under hela årskurs 5. Detta arbetsområde kommer att handla om att anpassa din egna undervisningssituation så du vet hur DU gör för att lära dig bäst. Kolla film på youtube, genomgång av lärare, sitta och jobba med en annan elev, jobba själv i boken är bara några av sätten som vi kommer att testa under detta arbetsområde. Självklart kommer vi också att använda av oss EPA, No hands up, miniwhiteboards men det ser jag som självklart!

Så här kommer arbete att bedömas.

Arbetet kommer att bedömas fortlöpande, men DU kommer också att bli mer involverad i bedömningen. Självbedömning/självskattning kommer att användas mer så du får en större inblick i din egna utveckling och vad du behöver lära dig. Det kommer också bli en diagnos på slutet.

De fem förmågorna.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6

Matriser

Ma
Heltal

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
Jag har svårt att välja metod för beräkning och det blir ofta fel i uträkningen.
Jag kan olika metoder för beräkning men har svårt att veta vilken jag ska använda i olika situationer. Det blir dock ofta rätt i uträkningen.
Jag kan välja och anpassa metodvalet för olika beräkningar och det blir ofta rätt i uträkningen. Jag kan argumentera för varför detta är ett bra metodval till just den beräkningen.
Ny aspekt
Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
Jag ser inte att det ofta blir fel i uträkningen och glömmer att rimlighetsbedöma mitt svar.
Jag gör en rimlighetsbedömning av mitt svar och kan gå igenom min uträkning och se vart det blev tokigt.
Ny aspekt
De fyra räknesätten.
Jag har svårt med ett eller flera räknesätt.
Jag kan de fyra räknesätten och har strategier för alla fyra olika sätt.
Jag känner mig säker på de fyra räknesätten och känner att jag kan anpassa uträkningar på flera olika sätt