👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2017-06-20 10:18 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap Historia
I arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om 1500-talets Sverige och Europa, den tid som i Sverige kallas för Vasatiden.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Det här ska du som elev lära dig

 • Du ska kunna berätta om hur Sverige blev ett eget land och hur Sverige styrdes.
 • Du ska visa att du kan göra jämförelser mellan levnadsvillkor för människor och jämförelser mellan tidsåldrar.     
 • Du ska kunna beskriva vad reformationen innebar för Sverige och för övriga Europa
 • Du ska kunna berätta om vad som händer i övriga världen under denna tidsperiod. 
 • Du ska kunna berätta om vetenskap och vetenskapsmän, tidens uppfinningar. T ex boktryckarkonsten

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar
 • Titta på film
 • Läsa och arbeta med historieboken och arbetsmaterial
 • problematisera och diskutera likheter och skillnader mellan dagens samhälle och Vasastiden och jämföra med andra tidsperioder som vi arbetat med.

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att

 • jämföra och redogöra för likheter och skillnader
 • att söka och värdera information
 • att bearbeta dina texter och arbeten utifrån egen värdering och andras råd
 • att diskutera och resonera i grupp och enskilt kring händelser kopplade till arbetsområdet

se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
Vasatiden

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
HI - 1 Faktakunskaper om vasatiden
Har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden
HI-2. Resonemang
För resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbuggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
HI-3. Likheter och skillnader
Kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och visa på likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du visar sina kunskaper om vasatiden genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Du visar sina kunskaper om vasatiden genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Du visar sina kunskaper om vasatiden genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
HI-5. Begrepp
Kan använda historiska begrepp på rätt sätt i sina arbeten, vid studier av fakta, användande av källor samt i resonemang.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.