Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt HT-17

Skapad 2017-06-20 10:21 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Privatekonomi - samhällsekonomi och samband (det ekonomiska kretsloppet)
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap
Vad är en lag och vad är en regel? Hur skulle det vara om vi inte hade lagar och regler? Vilka orsaker kan det finnas till att någon begår brott och vilka kan konsekvenserna bli? Detta och en hel del annat ska vi prata om i detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte

Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer;

 • att ha gemensamma genomgångar
 • läsa texter gemensamt och enskilt
 • titta på film
 • diskutera och debattera
 • arbeta med begrepp
 • individuella uppgifter kopplat till lag och rätt

Vi kommer att bedöma

 • löpande arbeten
 • resonemang och diskussioner
 • begreppsförståelse
 • kunskaper om lag och rätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap år 4-6

Kunskapskrav för betyg i slutet av årskurs 6

Lägre
E
C
A
Samhällsstrukturer
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Inte uppnått kunskapskravet.
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer
Inte uppnått kunskapskravet.
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar..
Begrepp
Inte uppnått kunskapskravet.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar..
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Elevnära samhällsfrågor, resonemang
Inte uppnått kunskapskravet.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Informationssök, källkritik
Inte uppnått kunskapskravet.
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: