Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 7, Capítulos 1-5

Skapad 2017-06-20 10:46 i Vallåsskolan Halmstad
Det första arbetsområdet i spanska i årskurs 7.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Detta är det första arbetsområdet i spanska i årskurs 7. Vissa saker är repetition från årskurs 6 medan annat är nytt.

Innehåll

I kapitel 1-5 från Vale 7 är målet att du ska lära dig följande... 

 • Presentation av dig själv 
 • Hälsningsfraser 
 • Var i världen man talar spanska 
 • Talen 0-49
 • Frågeord 
 • Un/una
 • El/la
 • Los/las
 • Färger
 • Kläder 
 • Prepositioner
 • Adjektivets böjning 
 • Böjning av verben ser, vivir, estar, llamarse  

Undervisning 

Under lektionerna jobbar vi med Vale 7, textboken och övningsboken. Vi kommer även använda annat material som komplement. 
Vi tränar tillsammans på texter, uttal, ord och fraser, grammatik, m.m. Arbete med övningar både enskilt, i par, i mindre grupper och i helklass.

Läxor

Glosor och fraser för att befästa ordkunskap 

Läsläxa för att förbereda dig för arbetet på lektionerna 

Bedömning 

Jag kommer att bedöma din förmåga att läsa, höra, tala och skriva på spanska. Förmågorna bedöms i fyra olika färdighetsprov samt ett prov på innehållet i kapitel 1-5. Färdighetsproven blir dels en avstämning för att se vad du har lärt dig och dels en inlärnignssituation. 

 

 Förmågorna bedöms i en matris med kunskapskraven från LGR11. 

Planering 

Vecka 34: Introduktion 

Vecka 35: Capítulo 1: Hola! Me llamo Felipe

presentera sig, hälsningsfraser, spansk och latinamerikansk geografi 

Vecka 36: Capítulo 2: Cómo te llamas? 

berätta om sig själv, fråga andra, siffror 0-12, un/una

Vecka 37: Capítulo 3: Mi club favorito 

färger, siffror 13-49

Vecka 38: Repasito - + Färdighetsprov i läsförståelse 

det här testas: hälsningsfraser, presentera sig/berätta om sig själv, frågeord, färger, 0-49, geografi, un/una

llamarse, tener, vivir, ser, estar, gustar 

Vecka 39: Capítulo 4

kläder, adjektiv, ord för till vänster, till höger, i mitten, el/la

Vecka 40: Repasito + färdighetsprov i hörförståelse 

det här testas: hälsningsfraser, presentera sig/berätta om sig själv, frågeord, färger, 0-49, geografi, un/una, el/la, kläder, adjektiv, prepositioner, llamarse, tener, vivir, ser, estar, gustarse, llevar

Vecka 41: Repasito + färdighetsprov i muntlig produktion 

det här testas: hälsningsfraser, presentera sig/berätta om sig själv, frågeord, färger, 0-49, geografi, un/una, el/la, kläder, adjektiv, prepositioner, llamarse, tener, vivir, ser, estar, gustarse, llevar

Vecka 42: Capítulo 5: De dónde eres? 

fråga och berätta varifrån någon kommer, landskapsord, geografi, ser, los/las

Vecka 43: Repasito + färdighetsprov i skriftlig produktion - skriva om ett land

det här testas: adjektivets böjning, prepositioner, landskapsord, geografi, un/una, el/la/los/las, llamarse, tener, ser, estar, hay

Vecka 45: Repaso 1: vi går igenom det vi har lärt oss i kapitel 1-5, Prueba 1: test på kapitel 1-5 

Matriser

M2
Halmstad Moderna språk, språkval - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
E
C
A
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: