👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum - Års 7 (VT-17)

Skapad 2017-06-20 11:22 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Fysik Direkt: Kapitel1
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi kommer inom detta delområde att arbeta med "Universum".

Innehåll

Universum

Vad ni skall kunna i detta delområde (sammanfattningsvis):

- Hur stjärnor producerar sin energi

- Hur man mäter avstånd i rymden

- Hur tekniken har kunnat påverka vår världsbild

- Vad är stjärnor och galaxer och hur de förhåller sig till varandra

- Vad astrologi är för något

- Kunna argumentera och samtala om det finns liv på andra planeter eller inte

- Hur de astronomiska upptäckterna genom historien har förändrat vår syn på universum uppkomst och utveckling

- Kunna om ”Big Bang-Teorin”

- Hur vår tids världsbild ser ut

- Förstå om forskningen gällande mörk energi och mörk materia

Hur du skall plugga inför provet:

- Besvara instuderingsfrågorna

- Delta i föreläsningarna

- Studera powerpoint-presentationerna och klippen som är uppladdade på classroom

- Läsa och förstå innehållet i stencilen

Matriser

Fy
Bedömningsmatris

E
C
A
Begrepp
Eleven har kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att använda fysikens begrepp, modeller och teorier.
Grundläggande och ger exempel med viss användning
Goda och förklarar och visar samband med relativt god användning
Mycket goda och förklarar och visar på samband och något generellt drag med god användning.
Källkritik
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för....... underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Enkla och till viss del
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Redovisning/Text
Eleven kan skapa texter och andra framställningar.
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade