Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Une présentation de Canada

Skapad 2017-06-20 11:25 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
I denna muntliga framställning får du chansen att fördjupa dig inom ett specialområde om Canada.

Innehåll

Konkreta mål

-Att förbereda en PowerPoint och genomföra en muntlig framställning på franska (1-3 minuter) om Canada.

 

 Förslag på ämnen:

 

 • L'histoire: Pourquoi parle-t-on francais au Canada?
 • Le système scolaire
 • La cuisine canadienne
 • La géographie 
 • La politique
 • Les fêtes et dates importantes
 • Les indigènes (les Indians)
 • Le sport au Canada
 • Un musicien canadien
 • Un film canadien
 • Un écrivain canadien

Genomförande (din lärare finns med som stöd genom hela momentet)

-Du samlar material från olika källor.

-Du sätter ihop en Powerpoint, med framsida, inledning, huvuddel (indelat i underrubriker), avslutning, samt källförteckning.

-Du förbereder tre frågor på innehållet i din presentation.

-Du förbereder och genomför din muntliga framställning, med hjälp av PowerPoint.

 

Bedömning

Du redovisar muntligt tisdagen 18 september.

Se matris.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Une présentation de Canada

Formulering
I din muntliga presentation om Canada formulerar du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Ditt ordförråd är enkelt.
I din muntliga presentation om Canada formulerar du dig enkelt och relativt tydligt. Ditt ordförråd är ganska utvecklat.
I din muntliga presentation om Canada formulerar du dig enkelt och relativt tydligt. Ditt ordförråd är utvecklat.
Tydlighet
Din presentation är begriplig. (Samspel: bild, text och muntlig presentation)
Din presentation är relativt tydlig och till viss del sammanhängande. (Samspel: bild, text och muntlig presentation)
Din presentation är relativt tydlig och relativt sammanhängande. (Samspel: bild, text och muntlig presentation)
Kontakt med åhörare
Du läser direkt ur dina anteckningar, men har även lite ögonkontakt med åhörarna.
Du behöver dina anteckningar som stöd, men har emellanåt ögonkontakt med åhörarna.
Du använder ditt stöd vid behov, men har mestadels ögonkontakt med åhörarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: