👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och samband

Skapad 2017-06-20 11:35 i Nolbyskolan Alingsås
Planeringen syftar till att utveckla elevernas kunskaper i att tolka och förenkla matematiska uttryck, lösa ekvationer, upptäcka och använda mönster och samband samt tal i potensform och det binära talsystemet.
Grundskola 6 Matematik
Arbetet med kapitel 3 i Formula 6 behandlar framför allt algebra. Efter avslutat kapitel skall eleven: Kunna tolka och förenkla uttryck med hjälp av bokstäver och ekvationer. Kunna lösa enkla ekvationer. Upptäcka och använda mönster och samband i ekvationer.

Innehåll

Algebra och samband

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik - Algebra och samband

Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Tolka och förenkla matematiska uttryck
Du tolkar och förenklar några enkla matematiska uttryck och visar viss säkerhet.
Du tolkar och förenklar enkla matematiska uttryck och visar god säkerhet.
Du tolkar och förenklar matematiska uttryck och visar mycket god säkerhet.
Lösa ekvationer
Du löser några enkla ekvationer och visar viss säkerhet.
Du löser enkla ekvationer och visar god säkerhet.
Du löser ekvationer och visar mycket god säkerhet.
Upptäcka och använda mönster och samband
Du kan upptäcka och använda enkla mönster och samband.
Du kan upptäcka och använda enkla mönster och samband och kan bygga vidare mönstret.
Du kan upptäcka och använda enkla mönster och samband och kan uttrycka enklare samband med en formler.
Tal i potensform.
Du löser några enkla uppgifter med potenser.
Du kan skriva tal som potenser med basen 10 och 2 och som heltal.
Du kan skriva tal som potenser med olika baser och som heltal.