Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital produktutveckling

Skapad 2017-06-20 13:13 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Teknik
Ett av skolans mål är att varje elev ska utveckla ett större ansvar för sina studier. Då är det bra att lära sig om studieteknik. I tekniken ska vi jobba med teknikutvecklingsarbete och fundera kring teknikens betydelse. Detta arbetsområde blir en kombination av detta! Kom på en digital uppfinning som kan hjälpa dig i dina studier!

Innehåll

Uppgiften

Uppgiften är att du ska komma på en digital uppfinning som kan hjälpa dig i dina studier på något sätt! Du ska göra en prototyp som du ska presentera digitalt och du ska också göra en skriftlig rapport där du beskriver hur du kom på din idé och varför din uppfinning är viktig.

 

Arbetsgång

 • Vad är en uppfinning? Hur uppfinner man något nytt? Varför har man uppfunnit en massa saker? Finns det mer saker att uppfinna?

 • Vad är studieteknik? Varför är det viktigt?

 • Identifiering av behov: Vi gör en brainstorming tillsammans! 

 • Undersökning: Vi tittar på några filmer från ur. Förslag nedan!

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/category/pluggvanor/ 

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2015/02/27/anvand-verktygen-som-finns-i-mobilen/

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2015/02/11/alla-kan-lara-sig-plugga/

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2015/02/05/plugga-vid-skrivbordet/

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2015/02/05/fyra-knep-for-att-plugga-matte/

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/category/strategier-och-metoder/plugga-tillsammans/

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2016/11/14/skarma-av/

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2015/02/05/forenkla-skolarbetet-med-maltrappan/

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2015/09/24/hjarnslapp-pa-provet/

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2015/02/05/lasning-kan-oppna-varldar/

 • Förslag till lösningar!

 • Konstruktion (modell i tex prezi eller keynote)

 • Tester och förbättringar. Vi gör "two stars and a wish"

 • Redovisning och rapport.

 

Uppgifter

 • Digital produktutveckling

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Bedömningsmatris Teknik 7-9

E
C
A
Genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Utforma modeller
Eleven kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentationer
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord
Föra underbyggda resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: