Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jr Fysik, Elektricitet, år 5

Skapad 2017-06-20 20:55 i Jutarumsskolan Halmstad
Elektricitet
Grundskola 5 Fysik
Under det här arbetsområdet "Elvis" kommer vi bl a att lära oss mer om: -statisk elektricitet och elektrisk ström -elsäkerhet -atomer -energikällor -elektriska kretsar Under det här arbetsområdet kommer vi t ex att ta reda på följande: - Vad använder vi elektricitet till i vår vardag? - Vad är elektricitet? - Hur får man en glödlampa att lysa? - Vilka ämnen leder ström och vilka leder inte? - Finns det elektricitet som inte går i sladdar? - Hur tänkte man förr kring elektricitet? Ja, svaren på dessa frågor och många fler kommer vi att besvara under arbetsområdets gång.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

Syftet med arbetsområdet "Elvis" är att skapa förståelse för hur elektricitet fungerar och hur vi använder oss av elektricitet i vår vardag. 

Ur kursplanen:
Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar.  Eleverna ska ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.

 

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:           

 

Centralt innehåll för årskurs 4 - 6:

Fysiken i naturen och samhället
Fysikens metoder och arbetssätt

 

Arbetssätt och aktuella begrepp

Vi kommer att:

 • ta reda på elevernas förkunskaper och intresse inom området.
 • arbeta i olika konstellationer - gemensamt, i mindre grupp, parvis och individuellt.
 • befästa faktakunskaper på olika sätt genom att bl a :
  - använda olika digitala verktyg.
  - läsa olika typer av faktatexter som vi sedan resonerar kring.
  - genomföra olika uppdrag i form av läxor som sedan redovisas i större och mindre grupp.
  - besvara läsförståelsefrågor som därefter lyfts gemensamt.
  - ta del faktafilmer på bl a  www.sli.se där vi sedan resonerar kring det vi fått ta del av.
  - skriva faktatexter/sammanfattningar
    med hjälp av egna/andras stödord.
 • ta hjälp av olika digitala verktyg som t ex:
  - www.studi.se (ta del av filmer och olika quiz )
  - www.inlasningstjanst.se (lyssna på faktatexter)
  - använda SharePoint och Office365 (hämta uppgifter, dokumentera undersökningar ...)
  - använda PowerPoint (presentera uppdrag)
 • ta del av upptäckter/uppfinningar och resonera kring hur dessa påverkat oss människor, samt göra jämförelse mellan hur människor tänkte/trodde förr jämfört med idag.
 • genomföra enkla undersökningar om statisk elektricitet och elektrisk ström, samt dokumentera på olika sätt med hjälp av hypotes, resultat och slutsats.
 • rita, förklara och resonera kring elektriska kretsar både enskilt. 
 • lyfta aktuella begrepp och träna oss på att förklara innebörden av dessa.
 • resonera kring olika energikällor och deras påverkan på miljön.
 • lära oss om mer om t ex:
  - statisk elektricitet och elektrisk ström.
  - atomer (kärna, elektroner, protoner, neutroner, laddning ...)
  - elsäkerhet och råd vid åska
  - elektriska kretsar (öppen och sluten krets, serie- och parallellkopplingar, kopplingsschema, symboler för t ex glödlampa och
    strömkälla ...)

Aktuella begrepp för arbetsområdet:

atom, elektron, proton, kärna, neutron, sluten krets, öppen krets,  positiv och negativ laddning, ledare, isolator, serie- och parallellkoppling, kopplingsschema, ström, urladdning, statisk elektricitet, elektrisk ström, glödlampa, strömbrytare, kraftverk, energikällor, förnybara/icke förnybara, hållbar utveckling ... 

Bedömning:

 Under det här arbetsområdet ska du visa att du:

 • kan använda, beskriva och förklara några aktuella begrepp för arbetsområdet.
 • kan genomföra enkla undersökningar av elektriska kretsar och statisk elektricitet.
 • på ett enkelt sätt kan dokumentera dina undersökningar.
 • har kännedom om material som leder ström och som inte gör det.
 • är medveten om elektricitets användningsområden och om elsäkerhet.
 • har kännedom om några olika slags energikällor, samt kan ge något exempel på hur dessa påverkar vår miljö positivt/negativt.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: