Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi Årskurs 4 Brännkärrsskolan (2017/2018)

Skapad 2017-06-21 08:32 i Brännkärrsskolan Knivsta
Vi lär oss om vattnets egenskaper och varför det är så viktigt för allt levande på jorden.
Grundskola 4 – 6 Geografi Biologi Kemi

Innehåll

När vi arbetat klart med kemin i årskurs 4 ska du:

 • Enkelt kunna beskriva vad atomer och molekyler är och hur de är uppbyggda
 • Kunna beskriva luften och vattens egenskaper
 • Kunna beskriva ämnens olika faser: fast, flytande och gasform samt dess fasövergångar
 • Kunna förklara vattnets kretslopp

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta med läsa faktatexter, se filmer, söka information på internet med ett källkritiskt tänkande, se/göra experiment samt dokumentera undersökningar, skriva faktatexter samt göra digitala presentationer.

Bedömning

Vi  kommer att bedöma om du: 

 • Kan samtala och förklara det du känner till om atomer och molekyler, vatten och luften egenskaper och ämnens olika faser och fasövergångar
 • Kan använda och förstå begrepp som tillhör områdena i kemin.
 • kan dokumentera vad du lärt dig i både text, bild och med hjälp av digitala verktyg

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: