👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2017-06-21 11:14 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Tom mall för att skapa planeringar för år 4-6.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi arbetar med läromedlet Champ 5 under läsår 17/18!

Innehåll

Syfte och mål

I Champ 5 får eleverna utveckla förmågan att:

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används.

Arbetsgång 

Vi kommer att arbeta med att:

• lyssna och försöka förstå vad som sägs i klassrummet (samtal, instruktioner, genomgångar, warm up, etc.)

• lyssna till olika slags texter (dialog, blogg, inbjudan, berättelse) och muntligt svara på frågor och reflektera kring innehållet.

• lyssna till olika slags hörövningar (presentationer, samtal, dialoger) och svara på frågor och reflektera kring innehållet.

• lyssna till sångerna.

 

• läsa olika slags texter (dialog, blogg, inbjudan, berättelse) i textboken och visa på läsförståelse genom att arbeta med olika   

  läsförståelseuppgifter i övningsboken.

• läsa instruktioner i övningsboken.

• läsa sångtexter.

 

• samtala om de olika texterna i klassrummet.

• träna intonation, betoning och uttal.

• delta i interaktionsövningar, presentera sig själv och andra, spela upp dialoger och framföra egna åsikter.

• sjunga.

• ta del av olika engelska dialekter.

 

• med ord, fraser och meningar lösa uppgifter i övningsboken.

• skriva dialoger, korta texter, presentationer m.m.

Vad bedöms och hur?

Elevens förmåga att:

• förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

• förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

• på ett enkelt och begripligt sätt kunna formulera sig med fraser och meningar i skrift.

• muntligt kunna formulera sig med ord och fraser i både presentationer och samtal.

• använda sig av strategier för att förstå eller uttrycka sig.

• muntligt och skriftligt kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

• reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används.

 Genom att:

• följa eleverna när de deltar i lektionsarbetet.

• bedöma hur eleverna genomför övningarna i repetitionskapitlen.

* bedöma läxförhör.

* bedöma elevernas prestationer på terminsproven.