👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/SvA - Ht17 / Vt18

Skapad 2017-06-21 11:23 i Snöstorpsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola F – 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi läser och skriver allt längre texter. Vi arbetar med det svenska språket och bygger ut meningar. Vi tränar oss på att stava ord.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- kunna läsa ett antal ord med helordsläsning

- kunna läsa en enkel mening med flyt

- kunna förstå orden du läser

- kunna läsa om ett ord eller mening när du inte förstår

- kunna svara på frågor om texten du läst eller lyssnat på

- kunna fundera och tänka kring det du läser

- kunna skriva meningar med små bokstäver, mellanrum mellan orden och med så tydlig handstil att du själv lätt kan läsa det

- känna till olika typer av texter (faktatext/beskrivande text, argumenterande text, berättande text, instruerande text)

- kunna stava ord vi tränar på

- kunna med stöd sätta ut punkter i din text

- kunna berätta vad du tycker och tänker

- kunna lyssna på andra

 

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

Arbeta med olika slags texttyper. Vi läser och skriver tillsammans, i par, i grupper och enskilt. Vi kommer att lära oss mer om ord, ords betydelser, ordklasser och stavning. Vi fortsätter att blanda skrivning med penna och med dator. Vi läser vidare om Ben och Koko och "Resan till skatten". Vi kommer också att använda ett nytt material som heter Zick Zack.

 

Bedömning:

 Du visar att du når målen för godtagbara kunskaper genom att:

-du kan läsa en enkel mening med flyt och kan läsa flera ord med helordsläsning

-du visar förståelse för det du läser i samtal och arbeten runt texten, du frågar eller läser om när du inte förstår

-du kan stava ord och skriver texter där du med stöd förstår var punkten ska vara

-du kan skriva med små bokstäver, använda mellanrum mellan orden och skriva med en handstil som du själv lätt kan läsa

-du kan säga din åsikt och kan lyssna på andra

-du deltar aktivt i arbetet med olika texttyper

 

För att nå mer än godtagbara kunskaper visar du dessutom några av nedanstående kunskaper:

- du kan läsa en text med flyt i läsningen

- du kan markera meningar med stor bokstav, punkt och andra skiljetecken

- du kan stava ord med ljudstridig stavning och/eller dubbelteckning

- du kan lyssna på andras åsikter och kan ställa följdfrågor

- du kan på egen hand skriva en text som tillhör en viss texttyp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3