Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk1

Skapad 2017-06-21 13:10 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola F – 3 Matematik
Vi kommer att arbeta med taluppfattning, jämförelse, enkel problemlösning samt uppskattning

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att  använda matematik i olika sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, 
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll: Vad?

Taluppfattning och tals användning:

 • Tal inom talområde 0-10, skriva siffror och räkna antal
 • 10-kamrater
 •  Dela upp tal
 • Talrad 1-12
 • Addition och subtraktion 0-10
 • Jämföra, uppskatta och mäta längder
 • Större än >, mindre än <
 • Udda och jämna tal

Algebra

 •  Likhetstecknets betydelse
 •  Mönster


Geometri

 •  Klockan, hela timmar

Samband och förändring

 • Dubbelt

Problemlösning

 • Problemlösning, formulera räknehändelser

 Kopplingar till läroplan

 • Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt 
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Undervisningens innehåll: Hur?

Som grund för matematikundervisningen används läromedlet Prima matematik 1 A. Där kombineras laborativt och teoretiskt arbete. Eleverna använder ofta konkret material för att öka förståelsen.

Vi har genomgångar och samtal då vi pratar om matematik i olika sammanhang och om hur man kan tänka på olika sätt.

Spel används ofta för att träna olika moment.

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Se kopplingar nedan

Bedömning

Vi använder Skolverkets bedömningsstöd och bokens diagnoser

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: