Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jesu liv, religion och svenska

Skapad 2017-06-21 14:14 i Mjälgaskolan Borlänge
Kristendom, Jesu liv.
Grundskola 5 Religionskunskap Svenska
Vi kommer att lära oss mycket om Jesus och hans syn på människorna. Vi kommer också att samtala om människors syn på Jesus förr och nu.

Innehåll

Syfte:

Vi kommer att läsa om Jesus liv. Hans födelse och barndom, uppdrag och verksamhet samt korsfästelsen och uppståndelsen.

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

Metod och arbetssätt

 I arbetet ska eleverna få ta del av den kristna tron och Jesus liv och verksamhet. Vi kommer också att samtala om hur andra religioner främst Islam ser på Jesus.

Vi kommer att sammanfatta faktatexter från olika källor.

Vi kommer att se film och diskutera tolkningar av Jesus som person och Guds son.

 

Vi kommer att bedöma elevens förmåga att delta på ett aktivt sätt. Eleven ska delge sina tankar och åsikter.

Vi kommer att bedöma elevens förmåga att sammanfatta texter, använda olika källor och granska dem kritiskt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: