👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-06-21 14:38 i Nygårdskolan Borlänge
Vikingatiden
Grundskola 4 Historia
Under de närmaste veckorna ska ni jobba med en dramatisk tid i vår historia, Vikingatiden.

Innehåll

Syfte:

Stimulera elevernas nyfikenhet i historia.

Kunna berätta om människorna levnadsvillkor och värderingar.

Använda historisk referensram.

Utveckla förmågor att ställa frågor till att granska, tolka, och värdera källor.

Använda historiska begrepp.

 

 Målet med undervisningen:

 • Du ska känna till hur och varför Vikingarna reste.
 • Hur man bytte och handlade varor
 • Du ska känna till några viktiga fynd från Vikingatiden, ex skepp, bostad, runstenar.
 • Känna till Vikingarnas tro om Asagudarna.
 • Du ska känna till när Vikingarna levde.
 • Känna till hur Vikingarna levde och vilken roll män, kvinnor och barn hade.

 

Det här ska vi göra:

 • Högläsning ur Drakskeppet.
 • Läsa olika fakta och berättande texter om vikingatiden och Asagudarna.
 • Rita och skriva fakta texter.
 • Göra en bok om Vikingatiden.
 • Kamratbedömning.

 

Detta ska bedömas

 • Känner till om hur Norden befolkades.
 • Kan redogöra för de utmärkande dragen för de olika tidsperioderna.
 • Kan redogöra för vikingarnas resor och beskriva hur dessa resor påverkade människornas levnadsvillkor.
 • Kan redogöra för några ex på arkeologiska fynd och vad de kan berätta.
 • Kan sätta in vikingatiden i rätt tidsperiod
 • Förstår och kan använda några historiska begrepp.
 • Har kännedom om några gudar ur den fornnordiska religionen samt spår av den I dagens samhälle.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vikingatiden åk 4

Matris Vikingatiden åk 4

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6   Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6   Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6   Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
Samhället
Hur de bodde
Eleven kan med viss hjälp redogöra för hur vikingarna bodde och levde.
Eleven kan med egna ord redogöra för hur vikingarna bodde och levde.
Eleven kan med egna ord utförligt redogöra för hur vikingarna bodde och levde.
Religion
Asatron
Eleven känner till asatron och kan ge exempel på någon gud.
Eleven känner till asatron, några gudar och deras betydelse. Eleven vet att kristendomen kom till Sverige.
Eleven känner till asatron, gudarna och gudarnas betydelse. Eleven vet hur och när kristendomen kom till Sverige.
Vikingatåg
Handel Plundringar Resor
Eleven kan med viss hjälp redogöra för vikingarna handelsresor och plundringar.
Eleven kan redogöra för vikingarnas handelsresor och plundringar.
Eleven kan utförligt och med egna ord redogöra för vikingarnas handelsresor och plundringar.
Samhällets förändringar
Orsaker och konsekvenser av samhällets förändring från vikingatid tills nutid.
Eleven kan ge exempel på hur samhället har förändrats från vikingatiden tills idag.
Eleven kan ge exempel på hur samhället har förändrats från vikingatiden tills idag. Eleven kan också förklara varför det har förändrats.
Eleven kan ge exempel på hur samhället har förändrats från vikingatiden tills idag. Eleven kan också förklara varför det har förändrats och ge exempel på vad det har lett till.
Samband mellan tidsåldrar
Eleven kan se något samband mellan ett par tidsåldrar.
Eleven kan se flera samband mellan flera tidsåldrar.
Eleven kan se flera samband mellan flera tidsåldrar och föra ett resonemang kring det.
Spår från vikingatiden
Eleven kan ge exempel på spår från vikingatiden.
Eleven kan ge flera exempel på spår från vikingatiden.
Eleven kan ge exempel från flera olika typer av spår från vikingatiden, tex i naturen, i vår almanacka, namn eller högtider/traditioner.