👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Årskurs 2 (Brännkärrsskolan vt 2017)

Skapad 2017-06-22 08:03 i Brännkärrsskolan Knivsta
Arbetsområde utifrån NTA - Naturvetenskap och teknik för alla - där vetenskapligt arbetssätt tränas genom att undersöka och dokumentera fjärilens livscykel, från larv till färdig fjäril
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Du kommer under vårterminen få lära dig om tyngdkraft, rörelse magnetism och fotosyntesen. Du kommer också få lära dig om en växt och om fjärliens livscykel.

Innehåll

Undervisning

Undervisningen kommer att ske genom exempelvis:

 • se på film
 • göra praktiska övningar med tyngdkraft, rörelse och magnetism
 • läsa i faktaböcker och på internet om fjärilars och växters livscykel
 • studera bilder
 • studera och föda upp riktiga larver, puppor och fjärilar

 

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Beskriva fjärilenslivscykel och en växts livscykel
 • Delta i samtal och diskussioner på lektionerna

 • Undersöka , observera, dra slutsatser och dokumentera vad du lärt dig i din fjärilsbok/NO-bok

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3