Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Hälsa och kropp åk 1

Skapad 2017-06-22 08:35 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola F – 3 Musik Bild NO (år 1-3) Idrott och hälsa
Vi kommer att arbeta med kroppen och dess olika funktioner. Vi kommer att prata om vad man behöver för att må bra. Vi lär oss mer om våra sinnen.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Se kopplingar nedan

Undervisningens innehåll: Vad?

Du ska:

 • veta hur din kropp är uppbyggd
 • veta hur du ska sköta din hygien
 • veta vilken mat som är bra för din kropp
 • veta hur mycket sömn och vila du behöver
 • veta betydelsen av dina sinnen
 • veta vikten av motion och rörelse
 • kunna samtala om det du har lärt dig

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Undervisningens innehåll: Hur?

 • titta på filmer om kroppen 
 • läsa faktatexter om kroppen
 • skriva enkla faktatexter om kroppen
 • skapa 
 • diskutera i stor och liten grupp
 • göra olika experiment med våra sinnen
 • arbeta uifrån Kavins hälsocirkel

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9

Se kopplingar nedan

Bedömning

 • beskriva några kroppsdelar och hur de fungerar
 • namnge och berätta om våra sinnen
 • ge exempel på vad du kan göra för att din kropp ska må bra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: