👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 2 2017-2018

Skapad 2017-06-22 08:51 i Brännkärrsskolan Knivsta
Grundskola 2 Svenska
Nu kör vi igen, tvåan med mera bokstäver, stavning, punkt, längre berättelser och fortsätta att berätta och lyssna på varandra.

Innehåll

Du skall utveckla din förmåga att:

 • Skriva texter med stor bokstav och punkt, skriva med fin handstil.
 • Läsa olika texter och förstå deras innebörd.
 • Bli säkrare på att stava vardagsnära ord.
 • Våga prata och berätta om olika elevnära saker.

Du skall arbeta mot följande mål:

 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning. (Lgr2011)

Undervisning:

Vi kommer att läsa, skriva och diskutera våra texter. Vi kommer att läsa olika böcker, låna från biblioteket och prata om de vi läst. Vi kommer att titta på film, jobba enskilt och i grupp. Vi kommer att arbeta med våra egna IUP-mål i svenskan under lektionerna i svenska.

Bedömning:

Vi kommer att göra olika läsförståelsetester, testa dina kunskaper i att stava. Vi kommer då att använda skolverkets bedömningsmaterial.

 Du kommer att få visa din förståelse för de du läst både muntligt och skriftligt. Vi kommer att utvärdera om du nått ditt mål genom självskattning. Du kommer att ”kompis bedöma” andras texter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3