👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen och våra sinnen

Skapad 2017-06-22 09:00 i Västerby skola Hedemora
Vi ska prata om kroppens delar, vad de heter och hur de fungerar. Vi ska även lära oss om våra sinnen.
Grundskola 3 Musik NO (år 1-3) Biologi
Vi ska arbeta med vår fantastiska kropp. Här är frågorna vi ska försöka svara på:

Vad heter alla kroppsdelar?

Vad finns inuti vår kropp och hur fungerar den?

Vad händer med maten vi äter?

Vad behöver min kropp för att må bra och hur kan jag göra för att sköta om min kropp?

Hur kan jag uppleva världen omkring mig dvs hur fungerar våra fem sinnen?

Innehåll

Cenralt innehåll:

Du ska:

 •  kunna namnen på de flesta kroppsdelarna.
 •  veta lite om hur hjärtat, lungorna, blodet, musklerna, skelettet, hjärnan, magen och tarmarna fungerar.
 •  förstå hur syn, hörsel, smak, lukt och hörsel fungerar
 •  förstå vad det har för betydelse med mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 •  uppleva och lära sig om kroppen även genom musik och bildkonst
 •  kunna genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar
 •  dokumentera naturvetenskapliga undersökningar med hjälp av text, bild och andra uttrycksformer

Konkretisering av mål:

Du ska:

 • vara med och titta på bilder/film tex Vår underbara kropp och utifrån det kunna berätta om kroppen
 • läsa faktatexter ur NO-boken och därigenom lära sig mer om kroppen
 • dokumentera arbetet, skriva gemensamma faktatexter, visa vad du lärt dig
 • göra enkla experiment och undersökningar inom de olika delarna i det centrala innehållet här ovan
 • sjunga om kroppen och arbeta med bilduppgifter utifrån kroppen.

Bedömning:

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • vara med i samtalen vi har tillsammans
 • kunna peka på bilder och på kroppen för att visa var olika kroppsdelar sitter
 •  svara på frågor om hur kroppen fungerar
 • dokumentera arbetet i din bok om människokroppen.
 • kunna någon sång som handlar om kroppen.
 • framställa bilder med hjälp av kroppen, som visar något om kroppen och kunna berätta något om hur man framställt kroppen genom historien.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Bi Mu
Kroppen

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Kroppsdelar
Du kan namnge de flesta kroppsdelarna
 • NO  1-3
 • NO   3
Sinnen
Förstå hur syn, hörsel, smak, lukt och hörsel fungerar
 • NO  1-3
 • NO   3
Kroppen och dess organ
Veta hur hjärtat, lungorna, musklerna, skelettet, hjärnan, magen och tarmarna fungerar.
 • NO  1-3
 • NO   3
Hälsa
Förstå vad det har för betydelse med mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • NO  1-3
 • NO   3
Diskussioner
Vara med i samtalen vi har tillsammans tex när vi diskuterar vad vi sett på filmerna och när vi gjort försök och experiment.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
Musik
Delta när vi sjunger om kroppen