Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Lärplatta

Skapad 2017-06-22 09:30 i Diamanten Dibber Sverige AB
Förskola
Vad ska vi göra, varför ska vi göra det och hur ska vi göra det?

Innehåll

Vad ska utvecklas?

Genom att använda lärplatta i den pedagogiska verksamheten vill vi ge barnen förutsättningar att utveckla sitt språk, matematik, naturkunskap, kommunikation och IT. Barnen övar också på turtagning genom att vänta på sin tur. Barnen får möjlighet att utveckla respekt för andra individer. Lärplattan används också som ett pedagogiskt dokumentationsredskap för barnen reflektion och lärande.

Varför?

För att vi ser ett stort intresse hos barnen för lärplatta/teknik/musik/IT. Alla barn skall ges möjlighet att använda och utforska lärplattan.

Vad har vi för mål?

 Lärplattan skall användas som ett kompliterande verktyg i olika lärandesituationer och vardagssammanhang.

 

Målkriterier?

Nuläge:

Barnen på Hallonet frågar om de får lära sig på Ipaden. Barnen använder lärplattan en åt gången för att sedan ge den till en väntande kompis.

De använder flera olika appar som valts ut av pedagogerna. De lyssnar på musik och ser på foton/filmer från verksamheten.

Hur?

Vi använder lärplattan när:

- Vi söker information tillsammans med barnen när det kommer upp frågor som vi behöver får svar på.

- vi dokumenterar och reflekterar kring det förändrade lärandet.

-  vi lyssnar på sagor och musik.

- barnen skall få möjlighet att utveckla sitt språk och sina matematiska och tekniska förmågor genom de appar som vi pedagoger valt ut.

Uppföljning, utvärdering.

Processen ska utvärderas kontinuerligt av pedagogerna. 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: