👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett sagoäventyr med sagofén Paloma

Skapad 2017-06-22 13:27 i Marbäcks förskola Svedala
Ett sagoäventyr med inriktning mot barns inflytande samt utveckling av våra lärmiljöer och kommunikation.
Förskola
Sagofén Paloma- ett sagoäventyr med magiska krafter... ... med inriktning mot barns inflytande samt värdegrundsarbete

Innehåll

Bakgrund

Citronfjärilarna har under vårterminen, utifrån barnens intresse, haft olika sagomiljöer som tema. Utifrån detta har en sagofé vid namn Paloma kommit på besök för att be barnen om hjälp. För att kunna göra detta måste man tro på magins/fantasins krafter och öva på att samarbeta. 

Syfte

Hur ska vi göra för att samarbeta och varför säger man egentligen förlåt? Vi vill börja med att arbeta med en "tillsammans-känsla".
 Barnens idéer ska föra oss vidare genom projektet och lösningen på Palomas problem. Under projektets gång vill vi att barnen ska upptäcka det goda i att arbeta tillsammans och få verktyg för detta. Vi vill också låta barnen leva sig in i en fantasivärld där allt är möjligt. 

Mål

Vi ska genomföra en resa till Sagovärlden i slutet på terminen för att lösa Palomas problem med sin syster. När sagoäventyret är genomfört ska alla ha känslan av att ha bidragit till att vi tillsammans har lyckats.

Arbetssätt

Vi startar upp arbetet genom ett besök av Paloma. Hon kommer att förklara att hon behöver barnens hjälp för att stoppa sin elaka syster Gudrun som tagit nyckeln till skåpet där Paloma förvarar sitt magiska pulver som gör att hon kan förflytta sig mellan olika sagovärldar och vår värld. Barnen får välja om de vill tacka ja till uppdraget och sedan kommer de att få olika uppdrag på vägen. Paloma kommer att komma på besök igen, men det kommer också att komma brev ifrån henne. Barnen får en tavla av henne med goda lagar, tankar kring hur man ska tänka om sig själv och andra. Gudrun kommer också att göra sig påmind för att ruska om lite i barnens tankar. Barnen får också själva fundera över hur man är en bra kompis och om varför man egentligen säger förlåt. Vi arbetar också med samarbetsövningar i mindre grupper. Till sist gör vi en resa till den magiska sagovärlden där barnen slutligen hjälper Paloma att stoppa Gudrun.

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Alla barn har varit mer eller mindre delaktiga i sagoäventyret med Paloma och Gudrun. En del barn har levt sig in väldigt starkt medans andra tagit mer avstånd. En del barn har direkt efter ett besök eller uppdykande av ett brev direkt börjat leta spår efter sagofigurerna utomhus. De har alla hittat sina egna förklaringar till hur och var Paloma och/eller Gudrun befinner sig. En del barn har också berättat att de haft  besök av Gudrun som ställt till med saker hemma hos dem. I momentet med att leta ingredienser ute för att koka ett magiskt pulver har vi övat både turtagning, matematik och naturvetenskap. Samarbetsövningar utomhus i mindre grupper har möjliggjort att vi i ett lugnare klimat kunnat öva samarbete på ett bättre sätt än i stor grupp. Dessa övningar har mottagits på olika sätt av barnen. För en del har förståelsen för samarbete blivit djupare, för andra har den fria utomhusleken lockat mer. För att få en ännu lugnare lärmiljö har vi kommit fram till att dessa samarbetsövningar bör göras när inga andra barn är ute och leker. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016