Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2017-06-22 13:44 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 5 NO (år 1-3) Biologi
Kroppen är fantastisk! Hur många maskiner finns det som skulle kunna klara av det som din kropp gör?

Under några veckor arbetar vi med arbetsområdet Kropp och hälsa.

Det är viktigt att du vet hur din kropp fungerar så att du själv kan påverka ditt eget välbefinnande!

Innehåll

Syfte

 

 

Syftet med arbetet är att lära sig hur kroppen fungerar och hur organen samverkar samt hur vi kan ta hand om vår kropp på ett bra sätt. Vi tar reda på vad som är bra för kroppen samt vad som kan skada vår kropp. Ett syfte är också att förvalta elevernas nyfikenhet och fascination för kroppen och att söka svar på många av de frågor som eleverna har.

Centralt innehåll

Konkritiserade mål

Du ska utveckla din förmåga  att:

 • kunna några av människans organ, dess placering, utseende, funktion och samverkan,
 • beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen med biologiska begrepp
 • använda kunskaper i biologi för att kunna kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
 • beskriva några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas
 • kunna berätta hur du kan påverka din hälsa genom kost, sömn, hygien och motion.
 • veta vad du behöver äta för att få i dig de nödvändiga näringsämnen din kropp behöver = allsidig kost.

Bedömning

Jag kommer att bedöma: 

 • din förmåga att använda viktiga begrepp inom kropp och hälsa och kan beskriva dessa samt se samband mellan dessa.
 • din förmåga att resonera och argumentera om hälsa och sjukdom och relatera det till några samband i människokroppen.

Arbetsbeskrivning

 

 

 • Tolkning och granskning av information med koppling till människokroppen, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
 • Skriva skriftliga svar på frågor tillhörande olika texter som vi arbetar med.
 • Vi kommer att se film och filmklipp om kroppen
 • Sammanfatta information från filmer, texter och diskussioner.
 • Allt arbete kommer att utmynna i en egen "kroppenbok" där du sammanställer bilder, texter och undersökningar om kroppen.
 • Klassrumsdiskussioner
 • Ett avslutande prov
 • Muntliga genomgångar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Biologi - Kroppen år 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kroppens organ
 • Bi  4-6
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar
Har mycket goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Organens funktion
 • Bi  4-6
Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra
Har goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan förklara organens funktioner och beskriva hur organen samarbetar med varandra
Har mycket goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.
Hälsa kost och motion
 • Bi  4-6
Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har goda kunskaper och kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan i sin helhet med några detaljer förklara och beskriva samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan på ett detaljerat sätt förklara och visa på samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: