👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, skriva berättande text, åk 7-9

Skapad 2017-06-22 20:33 i Almåsskolan Mölndals Stad
I ämnet Svenska kommer du få lära känna olika slags genrer inom litteraturen och inom detta arbetsområde skall du få läsa, lyssna på och skriva skräckhistorier.
Grundskola 7 Svenska
Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig sig i olika sammanhang och för skilda syften. Eleverna ska ges förutsättningar för "att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.". (Lgr11, s. 222-223)

Innehåll

Planeringens koppling till läroplanen

Syfte & Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

 

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

 • Vi kommer att prata om hur man gör platsbeskrivningar, personbeskrivningar och hur man gör språket målande med adjektiv och verb.
 • Stavningsregler samt användning av olika skiljetecken.

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 

 • Läsa scener ur och samtala om Shakespeares Romeo och Julia
 • Se filmen Romeo och Julia
 • Du kommer att få skriva en berättelse utifrån arbetet med Romeo och Julia genomgångar av vad som skall ingå i en sådan text.

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

 • Du skall tillsammans med klasskamrater skriva om en scen ur Romeo och Julia och filma den.
 • Du ska författa en text om kärlek

Följande kommer att bedömas:

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Ämnesmatris Lgr 11 ─ Svenska 7-9

Skriva
Texttyper
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva
Berättande text
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Skriva
Estetiska uttryck
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.