👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, åk 1

Skapad 2017-06-23 11:51 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 1 Matematik
Matematik åk 1

Innehåll

Syfte:

Centralt innehåll:

Konkretiserade mål:

Taluppfattning och tals användning:

 • Kunna ramsräkna till 100.
 • Kunna läsa och skriva tal inom heltalsområdet 0-100.
 • Kunna ordningstalen 0-10.
 • Kunna begreppen fler, färre, före och efter.
 • Kunna hitta på en räknehändelse med ord, bild och mattespråk.
 • Kunna udda och jämna tal 0-10.
 • Kunna räkna "Lilla plus 0-10" med eller utan hjälpmedel.
 • Kunna räkna "Lilla minus 0-10" med eller utan hjälpmedel.

Algebra:

 • Kunna att = betyder "lika många"/"lika mycket" på båda sidor.

Sannolikhet och statistik:

 • Kunna avläsa ett stapeldiagram.

Samband och förändringar:

 • Kunna använda begreppen hälften och dubbelt inom talområdet 0-10.

Problemlösning:

 • Kunna lösa ett problem genom att använda dig av någon metod t.ex genom att rita eller använda material
 • Kunna skriva en räknehändelse med en fråga.

Bedömning:

Vi bedömer om du klarar de konkretiserade målen muntligt och skriftligt vid enskilt och gemensamt arbete.

 

Vi kommer att bedöma din förmåga 

 • att du förstår och använder de matematiska begreppen, se de konkretiserade målen.
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik, åk1

Taluppfattning och tals användning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan förstå och använda de matematiska begreppen se de konkretiserade målen.
Du kan använda några av de matematiska begrepp, se ovan.
Du kan använda de matematiska begrepp,se ovan.
Du kan använda matematiska begrepp och beskriva sambanden mellan begreppen, se ovan.
Du har kunskap om de naturliga talen - 100 och kan dela upp talen.
Du har kunskap om de naturliga talen - 100 och kan dela upp talen med stöd.
Du har kunskap om de naturliga talen - 100 och kan dela upp talen.
Du har kunskap om de naturliga talen - 1000 och kan dela upp talen.
Du kan använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du kan utföra beräkningar -100 t.ex 54+5 och 78-3 med stöd.
Du kan utföra beräkningar -100 t.ex 54+5 och 78-3.
Du kan utföra beräkningar -100 t.ex 54+6 och 73-8.

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Du kan lösa ett matematiskt problem, men är osäker när du ska redovisa det.
Du kan lösa ett matematiskt problem och kan visa hur du har löst det.
Du kan lösa ett matematiskt problem och kan visa och förklara valet av metod när du har löst det.
Du förstår och kan förklara likhetstecknet.
Du är osäker när du ska använda likhetstecknet.
Du kan använda likhetstecknet.
Du kan använda och förklara likhetstecknet.

Sannolikhet och statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan avläsa ett diagram och förklara det.
Du kan avläsa ett diagram med stöd.
Du kan avläsa ett diagram
Du kan avläsa ett diagram och förklara det.

Samband och förändringar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan använda begreppen hälften och dubbelt.
Du förstår och kan ange ett av begreppen hälften och dubbelt.
Du förstår och kan använda begreppen hälften och dubbelt.
Du förstår och kan använda begreppen hälften och dubbelt och även förklara sambandet.