👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2017-06-28 15:15 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 3 Matematik
Du tränar din förmåga att lösa elevnära problem. Du tränar dig i att lyfta fram viktiga ord i texten.

Innehåll

Syfte

Eleven utvecklar kunskaper för att kunna lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att beskriva och formulera matematiska situationer med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Förmåga i fokus:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll:

Problemlösning

  • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Konkretisering av målen:

Problemlösning

  • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Bedömning:

  • Eleven löser enkla problem och kan förklara hur den resonerat, både muntligt, skriftligt och med bild. 

Genomförande

  • träna på att följa problemlösningsstegen,
  • genomgångar i helklass/mindre grupp,
  • övningar gemensamt och enskilt.